[DATABITENS kurser]

 

Hämta DATABITENs Delphi-kurser och Visual Plus 8-dokumentation

Om du har problem att hämta kursmaterial inifrån DBReader-programmet kan du ladda ner filerna manuellt via länkar på denna sida. Kom ihåg att högerklicka på länkarna och sedan välja att spara filerna. Placera filerna i kursspecifika underkataloger till DBReaders database-katalog, som vanligen är en underkatalog till DBReaders installationskatalog:

..\DBReader\Database\..

ZIP-filerna är lösenordsskyddade och ska inte packas upp manuellt utan detta görs av DBReader när du aktiverar dem med din licensnyckel.

Artnr Kurs Underkatalog Licensvillkor Installationsbild PDF-filer Exempelfil
DBU1139 Delphi 7 Grundkurs Plus PDF \d7grund DBU1139_terms.pdf DBU1139_img.pdf D7Grund_plus.pdf ExD7Grund.zip
DBU1149 Delphi 7 Avancerad Programmering Plus PDF \d7av DBU1149_terms.pdf DBU1149_img.pdf D7Av_plus.pdf ExD7Av.zip
DBU1159 Delphi 7 Databasutveckling Plus PDF \d7databas DBU1159_terms.pdf DBU1159_terms.pdf D7Databas_plus.pdf ExD7Databas.zip
DBU1179 Delphi 7 Webbutveckling Plus PDF \d7webb DBU1179_terms.pdf DBU1179_img.pdf D7Webb_plus.pdf ExD7Webb.zip
DAH5801 Visual Plus 8 dokumentation PDF \vip8 DAH5801_terms.pdf DAH5801_img.pdf VIP8D7K3_plus.pdf  
 

Du måste ladda ner och spara samtliga filer som hör till en viss kurs i dess katalog. T ex för DBU1139, Delphi 7 Grundkurs PDF Plus, laddar du ner filerna DBU1139_terms.pdf, DBU1139_img.pdf, D7Grund_plus.pdf och ExD7Grund.zip samt sparar filerna i katalogen ..\DBReader\Database\d7grund. Därefter aktiverar du kursen inifrån DBReader med din licensnyckel (från menyn Verktyg|Aktivera med licensnyckel) .

 


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post