[DATABITENS kurser]

 

Nu helt gratis!
Delphi Grundkurs


Författare
Staffan Wictorin

Kursnummer

DBU1139, PDF-kurs Plus för självstudier

 

Delphi grundkurs riktar sig till dig som har programmeringsvana och bekantskap med Windowsmiljön.

Målsättningen med kursen är att Du skall lära dig grunderna och nyheterna i programspråket Delphi (Object Pascal), bli förtrogen med med Delphis utvecklingsmiljö, överblicka strukturen hos ett Delphi-projekt och skaffa dig praktisk erfarenhet av den grafiska programmeringsmiljön, editorn, kompilatorn, debuggern, Windowsprogrammering inkl grafikprogrammering och printerhantering, enkel databasprogrammering samt översikt över komponentbiblioteken VCL, CLX och Visual Plus.

Kursen varvar genomgångar med praktiska övningsuppgifter. Vi använder Delphi 7 under kursen, men  det mesta av kursmaterialet fungerar också med Delphi 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 och Delphi 6.

Kursmaterial

"Delphi Grundkurs" (ca 350 sidor) på PDF-format inkl övningsuppgifter.

Allt material på svenska.

PDF-kurser - beställning


Kursplan Delphi Grundkurs

Programspråket Delphi - Object Pascal

 • Delphis plats bland programspråken
 • Typsäker, strukturerad programmering
 • Programstruktur
 • Datatyper och identifierare
 • Enkel in- och utmatning
 • Programsatser
 • Enkla och strukturerade datatyper
 • Procedurer och funktioner
 • Filhantering - textfiler, typade filer och poster
 • Modularisering -program, enheter, DLL:er

Delphi

Översikt miljö

 • Menyer, snabbknappar, komponentpaletten
 • Projekt, formulär
 • Editorn, Object Inspector, Object TreeView, ClassBrowser, Code Completion, Project Manager, hjälpsystemet
 • Konstruktion av ett enkelt projekt
Nyheter i Delphi
 • Nya datatyper, funktioners resultattyp m m
 • Varianter
 • Stränghantering och formatering
 • Grunderna i objektorienterad programmering med CodeGear/Borlands Delphi
 • Klassmodellen, klasser, arv, objekt - deklaration, skapa och avlägsna objekt
 • Fält, statiska, virtuella och dynamiska metoder, polymorfism, egenskaper
 • Synbarhetsdirektiv, klasser, objekt och enheter
 • Gränssnitt/interface och klasser
 • Undantagshantering
Databasprogrammering - introduktion
 • Databaser, tabeller, relationer
 • ClientDataSet med lokala MyBase XML-tabeller
 • Kontroller för datapresentation
 • dbExpress - Delphis portabla databasteknologi
 • dbExpress Configuration, aliasanvändning, SQLDataSet, DataSetProvider, SimpleDataSet, DataSource
 • Orientering om BDE, Database Explorer och Database Form Wizard
 • Lokala databaser som Access, dBASE och Paradox.
 • SQL-baserade klient/server-databaser - InterBase, m fl
 • Fler komponenter för dataåtkomst. Skapa och modifiera tabeller direkt i Delphi
 • Alternativ: BDE, ADO, InterBase Express.
Projekt, formulär, formulärstilar, actions/åtgärder, ramar och komponenter
 • Applikation/projekt, formulär (med olika formulärstilar), enheter, komponenter, kontroller, resurser, filer som hör till projektet
 • Centralisera programfunktioner med åtgärder/actions och nya ActionManager, ActionToolbar och ActionMainMenuBar
 • Designa med ramar (frames)
 • VCL (Visual Component Library) - Delphis komponentbibliotek för Windows.
 • CLX (Cross Platform Library) - Delphis plattformsoberoende komponentbibliotek
 • Visual Plus 8: Installation och användning av komponentbibliotek från tredje part, i det här fallet DATABITEN.
 • Package Library
 • Totalt kommer kursen att beröra c:a 50 olika komponenter
Grafik
 • Ritytor med TCanvas
 • Pennor, penslar, fonter, färghantering
 • Grafikkommandon, rasterbilder, 
 • Klippbordet
 • Direktanrop av Windows GDI-funktioner

Utskrifter och printerhantering

 • Utskrift av formulär
 • Olika utskrifter med TPrinter-objektet
 • Olika dialogkomponenter
 • Rapporter med plattformsoberoende Rave Reports
 • Konstruktion och hantering av ett eget mm-skalat printerobjekt
Webbapplikationer med IntraWeb
 • Webbapplikationer som körs på server och visas i vanliga webbläsare som Internet Explorer.
 • Visuell utveckling av enkel webbapplikation med  IntraWeb-komponenterna i Delphi 7
Ett avancerat Delphi-projekt
 • Konstruktion av ett mer avancerat projekt
 • Projektinställningar, kompileringsdirektiv, m m.
 • Integrerade debuggern, klasshierarkin med ObjectBrowsern
 • Körning av applikation i och utanför Delphi-miljön. Vilka filer som behövs

 


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post