[DATABITENS kurser]

 

Nu helt gratis!
Delphi Databasutveckling

Delphi 7-anpassad kurs, client/server-modellen, plattformsoberoende dbExpress, XML, flerskiktsteknik med DataSnap/Midas, SOAP, InterBase, m m!


Författare
Lars Gustafsson

Kursnummer

DBU1159, PDF-kurs Plus för självstudier

Kursen riktar sig till dig som har grundkursens kompetens och vill gå vidare med inriktningen databasprogrammering med Delphi. Kursen vänder sig också till dig som kan grundläggande databasprogrammering, men vill lära dig nya teknologier i Delphi 7 som XML, dbExpress, ADO, InterBase Express, DataSnap/Midas. Merparten av kursen kan också användas med Delphi 2010, 2009, 2007, 2006, Delphi 2005, Delphi 6 och Kylix 3.

Målsättningen med kursen är att Du skall kunna skriva strukturerade, snabba, portabla och säkra databasapplikationer med Delphi 7, med en god överblick över tillgängliga verktyg, komponenter, databasmodeller och filformat.

Kursen börjar med att göra dig förtrogen med grundläggande begrepp vid databasprogrammering och lär dig bygga databasapplikationer med användning av Delphis och Kylix komponentbibliotek, samt att arbeta med XML-baserade databaser (ClientDataSet), PC-databaser (Paradox, dBASE, Access) och SQL-databaser (InterBase, FireBird, SQL Server, m fl) i enanvändar- och fleranvändarmiljöer.

Därefter går vi inriktar sig kursen på databasutveckling med SQL. Du lär dig grundläggande SQL, användning av dBExpress SQLDataSet, TQuery, ADO-kopplingar via ADODataSet och InterBase Express via IBDataSet, m m.

Nästa tema är DataSnap/Midas - dvs Embarcadero/CodeGear/Borlands teknik att bygga flerskiktade, distribuerade databaser med applikationsservrar och tunna klientapplikationer, samt användning av XML som ett universellt språk för datastrukturer och data. Vi tittar också på Delphis möjligheter att använda data på XML-format, inkl transport och transformationer av XML-data mellan databaser.

Kursmaterial

"Delphi Databasutveckling" (500 sidor) på PDF-format inkl övningsuppgifter.

Allt material på svenska.

PDF-kurser - beställning


Kursplan Delphi Databasutveckling

Grundbegrepp

 • Databas, tabell, relationsdatabas, länkade tabeller, SQL, klient-server, alias
 • Komponenter för dataåtkomst
 • Visuella kontroller för datapresentation
 • Översikt över Delphis och Kylix tekniker för databashantering - MyBase XML, dbExpress, BDE, ADO, IBC, DataSnap.
 • Plattformsaspekter - Delphi och Kylix

ClientDataSet med MyBase XML

 • Koppla ClientDataSet till XML-tabell
 • Design, datadefinition, skapa XML- tabell
 • Fält- och indexdefinitioner direkt i objektinspektorn
 • Fälttyper, datavalidering
 • Urval med filter
 • Indexhantering
 • Navigera och söka, urval och filter
 • Uppdatering
 • Fält, fälteditor, fasta fält, beräknade fält, lookup-fält
 • Länkade tabeller, "master-detail"
 • Felhantering

Grundläggande BDE-baserade verktyg

 • BDE Administrator
 • Database Explorer/SQL Explorer
 • Val av teckenuppsättning och sorteringsordning med olika databasmoter.
 • Database Desktop

TTable-baserad databashantering med BDE

 • Design, datadefinition, skapa tabell
 • Fält- och indexdefinitioner direkt i Objektinspektorn
 • Fälttyper, referentiell integritet
 • Filer
 • Indexhantering
 • Navigera och söka, urval och filter
 • Val för säkerhet och prestanda
 • Felhantering
 • Access, Paradox, dBASE

 

SQL

 • SQL grunder - hämta data, urval, sortera, länka tabeller, beräkningar, jämförelseoperatorer, uppdatera, radera, lägga till data
 • Metadata - skapa tabeller, domäner, vyer, triggers, etc.
 • SQL-standarder
 • Översikt SQL-servers - likheter, skillnader

 

 

Arbete med InterBase 6.5 SQL-server

 • IB Console
 • Skapa InterBase-databas och tabeller
 • Teckenuppsättning och sorteringsordning
 • Inbyggda procedurer, triggers
 • Restriktioner, validering och integritet
 • Serverplattformar, nätverksprotokoll
 • Säkerhetsaspekter, inloggning, felhantering
 • Jämförelse med MS SQL Server, Oracle och andra SQL servrar.

 

dbExpress-baserad databashantering

 • Konfigurering av dbExpress
 • Direkt arbete mot SQL-databas med "read only" dataset.
 • Viktiga egenskaper och metoder, aktivera och ändra SQL-uttrycket
 • Indexhantering (nycklar)
 • Statiska frågor och parameteruppbyggda frågor
 • Länkade frågor
 • Uppdateringar
 • SQLMonitor för debugging och optimering
 • Portabilitet mellan Delphi och Kylix, Windows och Linux
 • Konvertering av BDE-baserade applikationer till dbExpress

 

TQuery-baserad databashantering med BDE

 • Viktiga egenskaper och metoder, aktivera och ändra SQL-uttrycket
 • "Levande" data
 • Indexhantering (nycklar)
 • Statiska frågor, parameteruppbyggda frågor
 • Länkade frågor
 • Local SQL/Passthrough SQL
 • För- och nackdelar med BDE. 
 • TTable eller TQuery

Stored procedures

 • Skapa och anropa lagrade procedurer i databasserver
 • Använda TQuery resp TStoredProc
 • När använda stored procedures?

Fler komponenter och verktyg

 • TDatabase, TSession, TBatchMove, TUpdateSQL
 • Designa SQL-frågor med SQL Builder
 • Transaktionshantering
 • Logga och debugga med SQL Monitor

Designa med datamoduler, dokumentation

 • Fördelar med datamoduler
 • Använda, navigera i och dokumentera datamodulstrukturer med Object Treeview.
 • Skapa tabeller och index med Data module designer
 • Datadiagram för dokumentation och design

Presentation av data med  VCL och CLX

 • Delphis utbud av visuella kontroller för datapresenation, inkl lookupkombi, RichText-memon, bilder, kontrollgriddar, diagram med TeeChart, m fl. 
 • Skillnader VCL och CLX
 • Praktikfall - InterBase-baserad kursdatabas med JPEG-bilder

dbGo for ADO

 • Delphis ADO-komponenter för Microsoft ADO-baserad dataåtkomst
 • Installation av ADO. Olika ADO-versioner
 • Uppkoppling mot databaser via ADO
 • Cachning av data och frikopplat läge
 • Data på XML-format
 • Excel med ADO
 • Avancerade ADO-komponenter

Interbase Express (IBX)

 • Direktkoppling mot InterBase via InterBase Express-komponenter i Delphi 7
 • Uppkoppling mot InterBase-databaser.
 • Transaktionshantering
 • Specialkomponenter

 

ODBC

 • Uppkoppling mot ODBC-databaser
 • Exempel med MS Access.

 

Tvåskiktslösningar med DataSnap/Midas

 • ClientDataSet med data via DataSetProviders från dbExpress, BDE, ADO och IBX
 • Lokal cachning av data och frikoppling från databasserver
 • Batchuppdateringar och synkronisering av lokal och central databas
 • Konfliktlösning
 • Hantering av länkade tabeller
 • Överföring av datavalideringsregler från databasserver till klient.
 • Parameteröverföring  och modifiering av SQL-frågor 
 • Snabbkoppling med Delphi 7:s SimpleDataSet

Flerskikslösningar med DataSnap/Midas

 • Jämförelse mellan traditionell enskikts-, tvåskikts- (klient/server) och modern flerskiktsteknik.För- och nackdelar.
 • "Feta" serverapplikationer - "tunna klienter".
 • Remote data modules, instansiering, trådningsmodeller
 • Kopplingkomponenterna TDCOMConnection, TSocketConnection, TWebConnection samt TSoapConnection. Konfigurering, för- och nackdelar.
 • Nya ConnectionBroker-, SharedConnection- och LocalConnection-komponenterna
 • Installation och konfiguering av DCOM
 • Inloggning till applikationsserver och anrop av egna metoder i servern.
 • Fördelning av belastning mellan servrar,  Skydd mot serverproblem
 • Debugga flerskiktsapplikationer. Fjärrdebugging av applikationsserver.
 • Flera praktikfall med Delphi 7, dbExpress, BDE, ADO och IBX
 • Konvertering av dbExpress-baserade applikationer till flerskiktsteknik med DataSnap

MTS och COM+

 • Vad är MTS/COM+?
 • Installation av MTS
 • MTS/COM+ för administration av objekt
 • Bygg ett enkelt MTS/COM+ objekt. Anropa lokalt och över nätet.
 • Använda MTS/COM+ som transaktionshanterare
 • MTS/COM+ och DataSnap - vi bygger en MTS/COM+ baserad DataSnap-server

XML - databasernas Esperanto

 • Vad är XML?
 • Lagring av data på XML-format i MyBase XML
 • Datautbyte via XML
 • XMLDocument, XML Data Binding Wizard
 • Transformation av XML-data med XML Mapper
 • ClientDataSet och XML-tranformationer - komponenterna XMLTransform. XMLTranformProvider och XMLTransformClient.

 

Modellbaserad design av databasapplikationer
 • Design av enkel databasapplikation med Bold for Delphi i Delphi 7 Architect.
 • Koppling till Delphi-applikation via Bold-komponenter.

[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post