[DATABITENS kurser]

 

Allt om Internetutveckling med Delphi

Nyinsatt Delphi-kurs som lär dig skapa SOAP-baserade webbtjänster och konsumenter, flerskiktsapplikationer med Midas/DataSnap samt webbapplikationer med nya IntraWeb 7.0- allt du behöver veta för att erövra Internet.


Huvudlärare
Lars Gustafsson

3 dagar

Kursnummer:

DBU1187

I denna nyinsatta kurs har vi samlat det bästa ur våra Avancerade, Databas- och Webbutvecklingskurser som rör Internet-utveckling med Delphi. Kursen gör dig förtrogen med utveckling och design av SOAP-baserade webbtjänster (web services) och konsumenter, flerskiktsapplikationer för databasbearbetning med DataSnap (Midas) som kommunicerar via TCP/IP Sockets, HTTP eller SOAP, samt serverbaserade webbapplikationer för presentation i vanliga webbläsare som vi utvecklar med IntraWeb 5.1, som medföljer Delphi 7 och nya IntraWeb 7.0, som kan köpas separat till Delphi 5,6,7, Kylix 2 och 3 samt C++ Builder 5 och 6. Vi använder tekniker som dbExpress, BDE, och ADO för databaskopplingar.

Under kursen använder vi Delphi 7 Enterprise, men merparten av kursen fungerar också tillsammans med Delphi 7 Professional, Delphi 6 Pro/Enterprise, Kylix 3 Enterprise (Delphi för Linux) samt C++ Builder 6 Pro/Enterprise (konceptmässigt, men skillnad i implementering

Du lär dig

Kursmaterial

"Allt om Internetutveckling med Delphi" inkl övningsuppgifter.

Allt kursmaterial på svenska (ca 400 sidor).

I priset ingår kursmaterial, lunch och fika.

Kurstider och priser


Kursplan - Allt om Internetutveckling med Delphi

Tekniker för webbserverbaserade applikationer

 • CGI, Win-CGI, ISAPI, Apache
 • Delphis Web App Debugger (WAD) för utveckling och felsökning
 • XML
 • Delphis Internet-komponenter

Webbtjänster med SOAP

 • XML och SOAP för plattformsoberoende och språkoberoende kommunikation över Internet. 
 • WSDL för dokumentation av webbtjänsters gränssnitt.
 • Skapa Webbtjänster/Web Services med Delphi
 • Skapa klienter/konsumenter med Delphi
 • Praktikfall, inkl koppling mot befintliga webbtjänster på nätet.
 • Importera webbtjänst via UDDI.
 • BizSnap och .NET

Internet-komponenter och kommunikation via TCP/IP Sockets och Indy-komponenter

 • Genomgång av Delphis Internet-komponenter för VCL och CLX,  samt Nevronas Indy-komponenter
 • TCP/IP och socketbaserad kommunikation med ClientSocket/ServerSocket- och Indy-komponenterna. Portar.
 • Vi bygger server- och klientapplikationer för fjärrövervakning över lokala och globala nät

 

Flerskikslösningar med DataSnap/Midas

 • Jämförelse mellan traditionell enskikts-, tvåskikts- (klient/server) och modern flerskiktsteknik.För- och nackdelar.
 • "Feta" serverapplikationer - "tunna klienter".
 • Remote data modules, instansiering, trådningsmodeller
 • Val av kommunikationsprotokoll - sockets, HTTP eller SOAP med kopplingkomponenterna TSocketConnection, TWebConnection samt TSoapConnection. Konfigurering, för- och nackdelar.
 • ConnectionBroker-, SharedConnection- och LocalConnection-komponenterna
 • Praktikfall med Delphi 7, dbExpress, BDE, ADO och IBX
 • Konvertering av dbExpress-baserade applikationer till flerskiktsteknik med DataSnap

 

Mer DataSnap/Midas

 • Lokal cachning av data och frikoppling från databasserver
 • Batchuppdateringar och synkronisering av lokal och central databas
 • Konfliktlösning
 • Hantering av länkade tabeller
 • Inloggning till applikationsserver och anrop av egna metoder i servern.
 • Överföring av datavalideringsregler från databasserver till klient.

 

IntraWeb 7.0
 • Snabb visuell utveckling med IntraWeb
 • Debugging av IntraWeb-applikationer
 • IntraWeb i applikations- resp. sidläge.
 • Applikationsmod - skapa fristående webbapplikationer eller ISAPI-DLL:er och Apache DLL:er
 • Sessionshantering med och utan cookies
 • Inloggning
 • IntraWeb och SSL för skyddad kommunikation
 • Installarera fristående applikation som Windows-tjänst för säker drift
 • Omvandling av fristående applikation till ISAPI-DLL för MS Internet Information Server
 • Översikt grundklasser och komponenter
 • Att tänka på vid databashantering.Skalning av webbapplikationer
Databaspublicering med IntraWeb
 • Databasapplikationer med IntraWeb
 • Val av dataåtkomstkomponeter - BDE, dbExpress, ADO och InterBase Express
 • Presentation i tabellmatris (grid) med användarstyrd sortering, postval och visuella effekter
 • Databaskontroller för editering och uppdatering av data
 • Databaskontroller för presentation och uppdatering av data.
 • Master-detalj

 

Sidlayout med IntraWeb
 • Standard formulärbaserad layout
 • Layout med inbyggda HTML Layout Manager
 • Layout med HTML-mallar skapade med externa webbeditorer som FrontPage och Dreamweaver. med taggar för koppling till IntraWeb-kontroller
 • Användning av CSS-stilmallar (Cascading Style Sheets)

 

Mer IntraWeb
 • Timerstyrd uppdatering av webbsidor
 • Partiella uppdateringar av webbsidor
 • Bildhantering av BMP, JPEG och GIF
 • Presentation av dynamisk egenritad Canvas-grafik. Reagera på mushändelser
 • Presentation av MacroMedia Flashfiler, ActiveX:er och multimedia
 • Sändning och hämtning av filer.

 

Konfigurering av Microsoft Internet Information Server
 • Fysiska och virtuella kataloger
 • Åtkomsträttigher på filnivå och webbnivå
 • Certificate Service för att skapa SSL-certifikat
 • Installation och användning av SSL för skyddad kommunikation (https)

Kursplanen kan modifieras


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post