banvisstud.gif (19474 bytes)

[Visual Studio 6.0]

Visual Studio 6.0 från Microsoft är ett komplett programpaket som låter dig utveckla såväl PC-baserade Windows-applikationer som Internetanpassade distribuerade applikationer, enkla databastillämpningar såväl som klient/server- och flerskiktslösningar. Visual Studio 6.0 har stöd för de senaste Windows-, Internet- och databasteknikerna. Med Visual Studio 6.0 kan du bygga öppna, distribuerade webbprogram, uppgradera traditionella klient/server-program till flerskiktade, serverbaserade lösningar och lägga till öppna webbgränssnitt i befintliga företagssystem.

OBS!

I februari 2002 introducerade Microsoft sin nya generation av .NET-baserade utvecklingsverktyg och fr o m maj 2002 har Microsoft slutat att sälja version 6 av utvecklingsverktygen som självständiga produkter. Enda sättet idag att införskaffa Visual Studio 6.0 är att prenumerera på Microsoft Developers Network i följande versioner - MSDN Professional,  MSDN Enterprise eller MSDN Universal.

Översikt

Microsoft Visual Studio 6.0, Professional Edition, innehåller fem populära utvecklingsverktyg till ett suveränt pris:

Dessutom ingår

I Microsoft Visual Studio 6.0, Enterprise Edition, ingår allt i Professional-versionen, plus ett antal viktiga funktioner för utveckling av klient/server- och flerskiktade lösningar, mm - allt till ett överkomligt pris. Du får dessutom

Visual Studio 6.0 Professional Edition

I Professional Edition, ingår:

[Visual Basic 6.0]

Visual Basic 6.0 Professional Edition

 • Visuellt, lättlärt men kraftfullt verktyg för utveckling av Windowsbaserade applikationer, Internet-serverapplikationer, ActiveX:er mm. Optimerande maskinkodskompilator. Integrerade wizards, debugger, databashantering, mm.

Klicka här för mer info.

 

[Visual C++ 6.0]

Visual C++ 6.0 Professional Edition

 • Det kompletta objektorienterade utvecklingsverktyget för utveckling av alla typer av Windowsapplikationer, DLL:er, ActiveX:er, COM-objekt, drivrutiner, flerskiktade applikationer, webbapplikationer, databasapplikationer, etc. Stöd för senaste C++-standarder och API:er. Optimerande kompilator. Anpassningsbar utvecklingsmiljö.

Klicka här för mer info.

 

[Visual J++ 6.0]

Visual J++ 6.0 Professional Edition

 • Helt omarbetad version med visuell komponentbaserad utvecklingsmiljö. Optimerad för utveckling av Windowsbaserade java-applikationer, men kan även utveckla plattformsoberoende javaapplets och applikationer.

Klicka här för mer info.

 

[Visual InterDev 6.0]

Visual InterDev 6.0 Professional Edition

 • Dynamiska webbprogram. I en integrerad, visuell utvecklingsmiljö kan du bygga databasdrivna webbprogram för alla webbläsare på alla plattformar.
 • Kraftfulla databasverktyg. Anslut ditt webbprogram till ODBC-databaser med integrerad SQL Query Designer, dataformulärguide för HTML (HTML Data Form Wizard), Active Data Objects och en mängd programmerbara komponenter.
 • Integrera med befintliga system. Med Active Server Pages, Visual Basic-script (VBScript) och Java-script (Jscript) kan du lätt integrera ditt webbprogram med de befintliga systemen.
 • Utveckling i projektgrupper. Arbeta tillsammans med andra användare av webbutvecklings- och webbadministrationsverktygen Visual InterDev och
 •  
 • Microsoft FrontPage och Visual InterDev är fullständigt integrerat med Visual SourceSafe 6.0 och har alltså funktioner för revisionshantering och in- och utcheckning. Detta möjliggör säker utveckling i projektgrupper.
 • Visual InterDev är helt integrerat med FrontPage - du kan enkelt samarbeta med FrontPage-användare i utvecklingsprojekt. I Visual InterDev ingår en WYSIWYG-editor för FrontPage. Återanvändbara komponenter. Integrera återanvändbara server- och klientkomponenter som har utvecklats i Visual Basic, Visual C++, Visual J++, Visual FoxPro och en rad verktyg från andra tillverkare.

Visual InterDev 6.0 produktblad på PDF-format

Visual InterDev's hemsida hos Microsoft

 

[Visual FoxPro 6.0]

Visual FoxPro 6.0 Professional Edition

 • Kraftfull miljö för design, utveckling och enkel hantering av relationsdatabaser.
 • Bakåtkompatibelt. Kompilera om och kör befintliga FoxPro-baserade program, eller konvertera dem för att kunna utnyttja avancerade objektorienterade programmeringsmetoder.
 • Avancerade funktioner. Stöd för den senaste och mest avancerade programmeringstekniken, även för flerskiktade klient/server-system och Internet. Klassbiblioteket som ingår gör det enkelt att utveckla och underhålla levande, interaktiva webbsidor där information och program kan användas av både lokala klienter och Internet-klienter.
 • Bygg klient/server-program snabbt. Med översynsfunktioner kan du utveckla lokalt och använda programmet på fjärrservrar utan att ändra i koden.
 • Stöd för ActiveX-kontroller.

Visual FoxPro 6.0 produktblad på PDF-format

Visual FoxPro's hemsida hos Microsoft

 

[MSDN Library]

Microsoft Developer Network (MSDN) Library på CD-ROM

 • En ovärderlig informationsresurs. Här hittar du teknisk information om Microsoft-verktyg och Microsoft-teknik, både äldre (DOS, Windows 3.x) och moderna (Windows 95/98, NT)
 • Tekniska artiklar, fullständig produktinformation och fler än 1 000 återanvändbara exempel hjälper dig att snabbt komma igång snabbt med programutveckling i Visual Studio 6.0.
 • Onlineinformation. Som ett komplement till CD:n MSDN Library finns en dynamisk webbplats för Visual Studio-programmerare med de senaste tekniska artiklarna och verktygen, samt information om programutvecklingsteknik.

Klicka här för mer info.

 

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition

I Enterprise Edition, ingår allt i Visual Studio 6.0 Professional Edition, och dessutom:

[Visual Basic 6.0]

Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition

Klicka här för mer info

[Visual C++ 6.0]

Visual C++ 6.0 Enterprise Edition

Klicka här för mer info.

[Visual SourceSafe 6.0]

Visual SourceSafe 6.0

 • Utveckling i projektgrupper. Projektorienterade funktioner underlättar återanvändning av kod och gör projekten enklare.
 • Verktyg för administration av webbplatsutveckling. Publicera webbinnehåll direkt på webbservern. Kontrollera om det finns länkar som inte fungerar på en uppsättning webbsidor och rapportera dem. Generera en webbplatsöversikt för en uppsättning webbsidor.
 • Verktygsintegrering. Fungerar med alla typer av. filer som är gjorda i vilket programmeringsspråk, publiceringsverktyg eller program som helst. Visual SourceSafe 6.0 fungerar med Visual Basic, Visual C++, Visual J++ och Visual FoxPro.

Visual SourceSafe's hemsida hos Microsoft

 

BackOffice Server 4.5 Developer Edition med

 • SQL Server 6.5,
 • Message Queue Server,
 • SNA Server,
 • Exchange Server
 • Systems Management Server,
 • Site Server, m m

 

Ytterligare verktyg

 • Visual Modeler 2.0
 • Visual Studio Analyzer
 • Visual SourceSafe 6.0
 • Microsoft Repository 2.0
 • Visual Component Manager 2.0
 • ActiveX Data Object 2.0 (ADO)
 • Oracle and SQL Server Database Designer
 • Enterprise Visual Database Tools
 • Distributed Web Project Model

 

Ytterligare info

Systemkrav

Särskilda krav för Professional-versionen

Särskilda krav för Enterprise-versionen

 

[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post