[Visual Plus]

 

Visual Plus 12 Open Toolbox - nu helt gratis!

Version 12.0.4

Senaste VIP-version till

- Delphi XE2
- C++Builder XE2
- Delphi XE
- C++Builder XE
- Delphi 2010
- C++Builder 2010
- Delphi 2009
- C++Builder 2009
- Delphi 2007 Win32
- Delphi 2007 .NET
- C++Builder 2007
- Delphi 2006
- Delphi 2005
- Delphi 7
och
- Delphi 6

 

- Delphis Object Pascal och C++ 
- Win32 och VCL .NET 2.0 (inkl .NET 3.x,4.x)
- Windows 7, Vista, XP, 2000, 2008 Server och 2003 Server

Vässa RAD Studio, Delphi och  C++Builder med vår senaste Visual Plus 12 Toolbox som numera är helt gratis!
Med Open-versionen får du också med all källkod till programbiblioteket och komponenterna.
Ny komplett flikad webbläsarkomponent, UniCode-stöd, stöd för många Delphi- och C++Builder-versioner och en rad andra förbättringar jämfört med äldre versioner!

I Visual Plus 12 Toolbox ("VIP 12") ingår

* Vår svenskanpassade kalenderkomponent och våra kalenderrutiner är dock alltid på svenska.

Visual Plus 12 Toolbox

VPMultiDoc - avancerad flikad webbläsarkontroll

VCL Win32
Delphi, C++Builder
Internet Explorer 6 och senare

Nu kan du med ett musklick, bygga in avancerade, flikade webbläsare i dina Delphi och C++Builder-applikationer! VPMultiDoc är baserad på VPBrowserEx-kontrollen nedan, men har lagt till ett färdigt, modernt användargränssnitt med menyer, knappar, adress- och sökrutor, m m. Här en bild från vår färdiga MultiDoc-webbläsare som är byggd med VPMultiDoc-kontrollen (ett annat exempel är vår DBReader-applikation, som använder flera VPMultiDoc-kontroller):

VPMultiDoc har stöd för alla dokumenttyper som stöds av Internet Explorer ("IE") 6 och senare*, inkl:

VPMultiDoc har inbyggd stöd för

Eftersom VPMultiDoc är baserad på VPBrowserEx, har VPMultiDoc dessutom stöd för alla finesser hos VPBrowserEx.

* Februari 2012: Testad med IE 6,7, 8 och 9.

VPBrowserEx- avancerad webbläsarkontroll

VCL Win32
Delphi, C++Builder

VPBrowserEx är vår nya webbläsarbaskontroll, som ersätter VPBrowser i äldre versioner av Visual Plus Toolbox. VPBrowserEx är, liksom TWebBrowser i VCL, baserad på WebBrowser-kontrollen i Internet Explorer 6 och senare*, men har såväl förenklat som byggt ut programmeringsgränssnittet i WebBrowser med fler egenskaper och metoder för större kontroll.  Till skillnad mot VPMultiDoc (som är baserad på VPBrowserEx), har VPBrowserEx inget färdigt användargränssnitt, utan det är fritt fram att bygga det hur enkelt eller avancerat man önskar.

VPBrowserEx har stöd för alla dokumenttyper som stöds av Internet Explorer ("IE") 6 och senare*, inkl:

Jämfört med TWebBrowser-kontrollen i VCL, har VPBrowserEx bl a följande förtjänster:

Användningsområdena är nästan oändliga - här är några förslag:

* December 2010: Testad med IE 6,7, 8 och första betaversionen av IE 9.

Video

Kika på vår videopresentation (19 minuter) av VPBrowserEx- och VPMultiDoc-komponenterna (du bör ha en skärmupplösning om lägst 1024x768 pixels):

VPCalendar - svenskanpassad kalender med helger, egna märkesdagar och solens upp- och nedgång

VCL Win32,VCL .NET
Delphi, C++Builder

Svensk kalenderkomponent VPCalendar med veckonumrering och valfri visning av svenska helg- och märkesdagar, arbetsfria dagar samt egna märkesdagar. Du kan enkelt lägga till egna märkesdagar på stränglistformat (TStrings). Dessutom innehåller kalendern egenskaper med uppgifter om datum som julianska dagtal (en numrering av dagar sedan "Hedenhös") resp TDateTime-format, sommartid/ normaltid, solens upp-, nedgång och högsta höjd för valfri ort och dag, m m.

Nyhet

Ny händelse för veckonummerklick.

VPFFE, VPMFFE - hantera matematiska uttryck och beräkningar med våra funktionsevaluatorer

VCL Win32,VCL. NET
Delphi, C++Builder

Komponenten VPFFE innehåller en  snabb funktionsevaluator ("Fast Function Evaluator") för  beräkningar av värden hos matematiska uttryck och formler givna på strängformat, i stil med

'2·e^((-x)/3)*sin(4*x + 1)'

Stöd för alla matematiska standardfunktioner, inkl frac, int, sinh, cosh, coth, tanh och ndist (normalfördelning). Listan kan utökas med egendefinierade funktioner. Vid fel i uttryck, anges feltyp och felposition i stränguttrycket.

VPMFFE
-komponenten är baserad på VPFFE, men kan evaluera uttryck med flera variabler (VPFFE klarar endast 1 variabel)  och långa variabelnamn i stil med:

'Kapital*(1+ räntesats/100)^år'

Med VPFFE, VPMFFE kan du integrera dynamiska formler och ekvationer i dina applikationer, som kan modifieras utan att applikationerna behöver omkompileras.

VPEnter - låt användaren använda [Enter] istället för [Tab]

VCL Win32,  VCL.NET
Delphi, C++Builder

Den praktiska komponenten VPEnter, gör att man kan använda [Enter]-tangenten som alternativ till [Tab] vid navigering mellan inmatningskontroller typ editeringsrutor och matrisceller. Lägg ut en VPEnter-komponent i formuläret och allt är klart. Man kan också kan "tabba" bakåt med [Shift][Enter] eller använda andra tangentkombinationer för stegning framåt/bakåt. VPEnter kan anpassas till nya typer av kontroller.

VPApplication, VPScreen - hantera Application- och Screen-objekten redan i designläge

VCL Win32,  VCL.NET
Delphi, C++Builder

I applikationer baserade på VCL Win32 resp. VCL .NET finns två automatiskt skapade objekt, Application och Screen. Med dessa objekt kan man sätta egenskaper och händelser för applikationen som helhet - tyvärr endast under exekvering och genom manuell kodning.

Med Visual Plus VPApplication och VPScreen-komponenter kan du nu sätta egenskaper och händelser för Application och Screen redan under designfasen, lika enkelt som för andra komponenter!

VPScale, VPGScale - anpassa fönster till användarens skärmupplösning med Visual Plus autoskalning

VCL Win32,  VCL.NET
Delphi, C++Builder

Autoskalningskomponenterna VPScale och VPGScale anpassar helt automatiskt fönster/formulärstorlekar, kontroller (inkl matrisceller med TVPGScale) och texter till den skärmupplösning användaren råkar ha.

Vid design vill du kanske arbeta med en skärmupplösning av 1280x 1024. Även om din applikation ser bra ut när du själv kör den, vittnar användarna ofta om problem när de kör applikationen med andra skärmupplösningar (800x600, 1600x1200, etc).

Detta fixar du enkelt med VPScale/VPGScale-komponenterna. Komplettera dina formulär med var sin autoskalningskomponent och problemen är borta. Din applikation anpassar sig nu automatiskt till användarnas skärmupplösningar så att formulär och textsträngar upptar samma skärmyta som vid designen.

Du kan själv förvissa dig om detta genom att i skalnings-komponenternas testläge se hur applikationen ter sig vid körning med andra skärmupplösningar. Du kan också öppna upp en dialogruta som visar alla teckensnitt som används i formuläret med uppdelning i skalbara och fasta teckensnitt.

När du är nöjd är det bara att gå ur testläge, omkompilera och din applikation är klar för distribution. Slut på klagomål över textsträngar som inte syns, kontroller som är för stora eller små, felplacerade formulär, etc.

Nyheter

VPScale och VPGScale i VIP 12 har stöd för fler bildskärmsformat och en annan nyhet är att man kan också kan specificera skärmformat med etablerade förkortningar som ""WSVGA" (1024x600), "WXGA" (1280x800), "WHUXGA" (7680x4800 !), etc.
 

VPVCheck - säkra dina applikationer

VCL Win32
Delphi, C++Builder

Antiviruskomponenten VPVCheck originalmärker dina Delphi och C++Builder Win32-applikationer och kontrollerar vid varje körning att "EXE"-filen inte har modifierats på något sätt. Vid varje förändring, oavsett om den har orsakats av ett "virus"-angrepp eller en klåfingrig användare, visas en varningsdialog (feltexterna väljs med egenskaper) och applikationen avbryts. Du kan alternativt installera en egen händelserutin och där välja hur du ska reagera på dessa varningar.

När du använder VIP 12 antiviruskomponent kan du och dina användare känna sig förvissade om att arbeta med originalversionen av programmet - ett berättigat krav i dagens värld med nätverks- och Internetuppkopplade datorer och därmed allt större risker för spridning av virus, trojaner, m m.

En annan användning är vid kundmärkning av applikationer. Du kan individuellt signera varje levererat exemplar av ditt program med användarens identitet och sedan förhindra ändring av denna märkning genom att skydda applikationen med VPVCheck.  Varje försök att modifiera användarsignaturen avslöjas och gör applikationen oanvändbar.

VPVCheck är inte implementerad för VCL .NET, utan där rekommenderar vi istället användning av .NET standardtekniker för skydd mot programmodifiering (signering med starka nycklar, etc).

Fler Plus...

I Visual Plus 12 Toolbox ingår dessutom ytterligare rutiner för Delphi och C++Builder:

* ".NET CLR"-rutinerna är inte låsta till Delphi och VCL .NET, utan kan användas med alla .NET 2.0/3.x-språk, som C#, Visual Basic .NET, etc.

Många programexempel

För varje VIP-komponent ingår minst ett programexempel till Delphi Win32, Delphi .NET och C++Builder. Dessutom .NET-exempel till C#.  Du arbetar enkelt och överskådligt med programexemplen via vår DBReader-applikation.

MultiDoc 12 demo - flikad webbläsare

MultiDoc 12, är en fullfjädrad dokumentläsare byggd med VPMultiDoc-komponenten. Du kan anpassa och använda MultiDoc istället för Internet Explorer, FireFox, Opera, etc – så gör vi själva. MultiDoc är kompatibelt med Internet Explorer då det gäller lagring av favoriter. Källkoden ingår. Som standard är MultiDoc på svenska, men med VIP 12 Open Toolbox kan du direkt omkompilera MultiDoc till engelska eller själv anpassa textresurserna till andra språk.

Vi skickar också med en alternativ, rambaserad ("frame based") implementering av MultiDoc, som istället baseras på VPBrowserEx-komponenten. Källkoden ingår.

Svensk dokumentation

Utförliga svenska PDF-handböcker (280 sidor).  Läs på skärmen med DBReader eller skriv ut.

Visual Plus 12 Open Toolbox - källkoden ingår

I vår "Open"-version ingår all källkod till programbibliotek och komponenter i VIP 12. Du kan använda källkoden som dokumentation, vid debugging, för att omkompilera VIP med andra Delphi-versioner eller för att göra smärre modifieringar (se licensvillkoren för detaljer).

Systemkrav

Installationsprogrammet kontrollerar självt vilka Delphi- och C++Builder-versioner du har installerade och registrerar VIP 12 hos alla kompatibla versioner.

Licensvillkor

Klicka här för våra kompletta licensvillkor på PDF-format.

Installation

Du hämtar* och installerar VIP 12 med hjälp av vår DBReader-applikation och aktiverar sedan med den licensnyckel som du beställer här nedan och som vi levererar med e-post. DBReader används efter installationen för att läsa VIP-dokumentationen och för att enkelt och överskådligt arbeta med VIP 12:s demoprogram och andra programexempel. Klicka här för att hämta DBReader.

* Om du har problem att hämta VIP12:s installationsfiler via DBReader, kan du hämta installationsfilerna manuellt, men installera först DBReader! Klicka sen här för att ladda ner VIP12-filerna manuellt.

Video

Kika på vår installations- och kom-igång-video (12 minuter) med Delphi 2009, RAD Studio 2007 och Windows Vista  (du bör ha en skärmupplösning om lägst 1024x768 pixels):

Gratis licensnyckel

För att aktivera VIP 12 Toolbox behöver du en licensnyckel. Du kan beställa den här, tillsammans med licensnycklar till våra likaledes gratis Delphi-kurser och dokumentationer:


Markera de kurser, handböcker och den programvara som du vill beställa:

Delphi Grundkurs PDF Plus
Delphi Avancerad Programmering PDF Plus
Delphi Databasutveckling PDF Plus
Delphi Webbutveckling PDF Plus
Visual Plus PDF Delphi-handböcker över Delphis Object Pascal, VCL och CLX
Visual Plus 12 Open Toolbox med program- och komponentbibliotek till Delphi 6...XE2 och C++Builder 2007..XE2

Förnamn *
Efternamn *
Epost *
Företag/organisation
Adress1 *
Adress2
Postnummer *
Ort *
Land *
Telefon *
* anger obligatoriska uppgifter.

Kontrolltal:

Skriv talen ovan i sifferform (t ex 12345)

 


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post