bandbjul.gif (19314 bytes)

Programmeringsspråk

Delphi
Visuellt, kompilerande, optimerande och kraftfullt utvecklingsverktyg för såväl Windows och .NET, med det väl strukturerade Delphi-språket (Object Pascal) i botten.Omfattande databasstöd till allt från lokala databaser upp till distribuerade client/serverdatabaser, XML, mm. Stöd för Internet, webbapplikationer, SOAP, UDDI, webbtjänster, .NET. Stöd för komponent- och ActiveX-tillverkning. Svensk Visual Plus-dokumentation, Visual Plus-toolbox och support från DATABITEN.
Delphi är numera en del av CodeGear/Borland Developer Studio 2006.
 
C/C++
Programspråket C har vunnit ett bredd stöd pga sin flexibilitet, goda portabilitet, standardisering och stöd för maskinnära programmering. C++ är en objektorienterad, mer "typad"och bättre strukturerad utveckling ur C med ett pågående standardiseringsarbete. Borland C++ Builder (en del av Borland Developer Studio 2006) och Visual C++ .NET är två intressanta utvecklingsverktyg för C/C++. 
C#    
Ett av de senaste programspråken, introducerat av Microsoft 2001, med inriktning på .NET-plattformen. Förenklat och moderniserat språk med utgångspunkt i C/C++. C# ingår i Visual Studio 2005 samt Borland Developer Studio 2005.   

[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post