[Borlands Open JBuilder]

Borland InterBase 7.5 - avancerad, snabb, minnessnål och lättadministrerad databasserver, nu med multiprocessor-stöd.

InterBase 7.5 har en helt nyskriven kärna med stöd för symmetrisk multiprocessorbearbetning (SMP), vilket gör att InterBase nu verkligen kan utnyttja kapaciteten hos servrar med flera processorer. Den nya trådningstekniken låter InterBase 7 hantera betydligt fler samtidiga användare. Den nya trådningstekniken förbättrar även skalbarheten på servrar med enbart 1 processor.

Andra nyheter i version 7.5 är

IBConsole Plus

InterBase 7.5 Server (endast Windows-version) levereras med nya IBConsole Plus, som är ett visuellt administrationsverktyg, med en rad förbättringar jämfört med tidigare versioner av IBConsole:

InterBase Server och Desktop

InterBase 7.5 finns som tidigare i såväl Server- som Desktop-version. Server-versionen behövs när användare ska kunna koppla upp sig mot InterBase-servern över ett nätverk. Desktop-versionen används när InterBase körs lokalt på en dator, dvs samma dator som databasapplikationerna körs på. Dessutom finns en del andra skillnader mellan Server- och Desktopversioner:

Nyheter

Desktop Edition

Server Edition

SMP-stöd

X

JDBC typ 4 drivrutin

X

X

IBConsole Plus*

X

Databasövervakning (monitor)

X

Stöd för datatypen BOOLEAN

X

X

.NET Data provider

X

            *Desktop Edition innnehåller samma IBConsole som finns i InterBase 6.5, dvs en något enklare veresion

InterBase 7 Desktop kan köpas styckvis, i 20-pack eller 100-pack.

I InterBase 7.5 Server ingår programvara (på CD), en serverlicens samt 1 användarlicens för Windows, Linux och Solaris.Komplettera med en eller flera extra användarlicenser.  Användarlicenser kan köpas styckvis, 10-användare, 20-användare eller för ett obegränsat antal användare per server (nyhet i InterBase 7.5). Dessutom finns en speciell licens som tillåter ett obegränsat antal Internet-uppkopplade användare. Alla licenser är specifika för varje operativsystem (Windows, Linux och Solaris).

Om du har en server med flera processor kan du uppgradera med InterBase Per CPU-licenser som gör att att InterBase kan utnyttja flera processor för bättre prestanda och skalbarhet. I grundversionen ingår dock redan stöd för hyperhhreading (varje processor innehåller 2 logiska CPU:er) med Intels senaste Pentium och Xeon-processorer.

Du kan komplettera med tryckta handböcker.

Som tidigare utmärker sig InterBase att att vara minnessnål, lättadministrerad (vanligen behövs ingen administration alls), säker och för finesser som stöd för arrayer, utbyggbar SQL-92 med egendefinierade funktioner, avancerad transaktionshantering, klara jättedatabaser, eventuellt uppdelad i olika fysiska filer, m m.

Kanske arbetar du idag med enkla filbaserade databaser, men funderar på att byta upp dig till en client/server SQL-databas. Vilka argument finns det då för att byta upp sig till en client/server-databas och varför just InterBase? Vi vänder först på frågan och tittar på eventuella argument mot att byta upp sig.

Varför PC-databaser?

Många utvecklare baserar i dag sina databasapplikationer på PC-databaser som Paradox, dBASE och MS Access. Bakom detta ligger bl a:

Varför ändå inte PC-databaser?

PC-databaser fungerar ofta bra i enanvändartillämpningar, men är inte särskilt lämpade för nätverksbaserade fleranvändarsystem. Några skäl som talar emot PC-databaser:

Varför Client/Server

Med en äkta SQL-baserad client/server-databas kommer du förbi begränsningarna hos PC-databaser. Du får bl a:

Varför InterBase?

InterBase är Borlands SQL-server som bl a har följande fördelar:

Sammanfattning

InterBase ger dig en smartare, snabbare, lättadministrerad, minnessnål och portabel SQL-server som är ett utmärkt val vid såväl nyutveckling som "upsizing" av äldre databaser.

Du får visserligen en initialt högre kostnad vid försäljning till kund, jämfört med PC-databaser, men vi tror att det är en investering som betalar sig på sikt i ökad funktionalitet, bättre prestanda, möjlighet att installera utan BDE, större skalbarhet och inte minst lägre underhållsbehov och färre klagomål över databaskrascher. Förlorade data kan inte värderas i pengar.

Vad behöver jag köpa?

Om du vill installera en InterBase Server Edition, behöver du 

Uppgraderingar

Du kan uppgradera från äldre InterBase-versioner till reducerat pris.


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post