banvisstud.gif (19474 bytes)

 

Visual Studio .NET 2003

Visual Studio .NET är Microsofts nya generation av utvecklingsverktyg för .NET-plattformen.  Visual Studio .NET introducerades våren 2002 tillsammans med .NET 1.0 och i april 2003 landerades så version 1.1 av .NET och version 2003 av Visual Studio-verktygen.

Microsofts utvecklingsverktyg för .NET 1.1, finns i enklare versioner för Visual Basic, Visual C# och Visual C++ och i mer kompletta versioner som Studio-paket.

Visual Basic .NET 2003

Programspråket är här Visual Basic .NET, som har utvecklats rejält från tidigare Windows-versioner. Kompilerad kod ger samma prestanda som andra .NET-språk.

Visual C++ .NET 2003

Programspråket är C++, nu med förbättrad ANSI/ISO-kompatibilitet och förbättrade MFC 7.0 och ATL 7.0-bibliotek. Kompilatorn i denna enklare version är en icke-optimerande C++ kompilator.

Visual C# .NET 2003

Programspråket är nya C# ("c-sharp"), det språk Microsoft har valt som huvudspråk för .NET.

Visual J# .NET 2003

(Visual J# finns endast i Visual Studio-paketen).

Programspråk baserat på Visual J++, ett Java-liknande språk men som använder .NET Framework som klassbibliotek istället för Java JDK. Visual J# underlättar för Java-programmerare att utveckla för .NET.

Visual Studio .NET 2003 Professional

Jämfört med versionerna ovan, innehåller Studio Professional:

Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer

Utöver allt i Professional-versionen innehåller Enterprise Developer dessutom:

För utvecklings- och teständamål medföljer också:

Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect

Utöver allt i Enterprise Developer medföljer:

För utvecklings- och teständamål:

Nyheter i version 2003

I Visual Studio Pro, Enterprise och Architect dessutom:

Mer information

Denna information på PDF-format

.NET Framework 1.1 (PDF)

Programmeringsspråket C# (PDF)

Microsofts information

 

[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post