[Borland C++]

Borland C#Builder för .NET

Med C#Builder for .NET inleder Borland sin storsatsning på .NET-plattformen.

C#Builder innehåller en ny och förbättrad utvecklingsmiljö, helt anpassad för .NET-utveckling, men som ändå känns hemtam för tidigare Borland-utvecklare. Denna utvecklingsmiljö kommer att vara gemensam för de programspråk Borland avser att lansera för .NET (utöver C# bl a Delphi).

Som första språk i denna .NET-satsning har man valt nya C# ("c-sharp"), som ju också är Microsofts huvudspråk för .NET-utveckling. Borland C#Builder är helt kompatibel med Microsoft Visual C# .NET 2003 - man kan såväl importera och exportera projekt på Microsoft-format. I C#Builder ingår också en licensierad version av .NET Framework 1.1 SDK, vilket är en garanti för kompatibiliten (kompilatorn i C#Builder är Microsofts senaste C#-kompilator, så kodkompatibiliteten är 100%).

C#Builder har stöd för att designa och skapa Windows-applikationer med WinForms,

Design av Windows .NET-applikation med C#Builder Enterprise

webbapplikationer med ASP .NET och WebForms, databasapplikationer med ADO .NET, etc – dvs allt man kan förvänta sig av ett utvecklingsverktyg för .NET.

Design av ASP .NET webbapplikation med WebForms i C#Builder

Utöver detta innehåller C#Builder (beroende av C#Builder version):

 

Profilering av C#-applikation med Borland Optimizeit

 

Fyra C#Builder-versioner

C#Builder kommer att levereras i fyra versioner:

De tre första versionerna räknar Borland med att leverera under juli, medan Architect-versionen förväntas senare under tredje kvartalet.

Detaljer med jämförande produktmatris kommer inom kort att publiceras av Borland.

 

Integration av Borland CaliberRM i C#Builder

Mer info

Denna info på PDF-format

Borlands webb

C#Builder Developer Resources

Borland .NET Developer's Journal

 


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post