Blixtsnabb webbutveckling med
Delphi, C++ Builder, Kylix,  JBuilder, Eclipse, Java JDK & Visual Studio ASP.NET

IntraWeb 7.2

IntraWeb är en mycket intressant toolbox för att snabbt bygga serverbaserade webbapplikationer med ett rikt användargränssnitt och dynamiskt innehåll, applikationer som kan presenteras i vanliga webbläsare för PC som Internet Explorer, Netscape, Mozilla och Opera, i handdatorer och t o m mobiltelefoner med WAP-stöd.
Med IntraWeb får du en visuell, komponentbaserad utvecklingsmiljö som gör det lika enkelt att skapa webbapplikationer som vanliga GUI- applikationer. IntraWeb finns i tre separata versioner:

Så oavsett ditt favoritutvecklingsverktyg så kan du använda IntraWeb för all webbutveckling!

Om du händelsevis har utvecklat DOS-applikationer, så minns du säkert att övergången från DOS till Windows var en pärs - tills RAD-verktyg som Delphi och senare C++ Builder dök upp.  Istället för att drunkna i Windows API:er, kunde man med Delphi/C++ Builder snabbt sjösätta Windowsapplikationer genom kombinationen av en visuell utvecklingsmiljö och Object Pascal/C++. Linux har gått igenom samma utveckling - med Kylix (=Delphi & C++ för Linux) finns nu ett RAD-verktyg för snabb, visuell applikationsutveckling. Detsamma kan sägas om Java-utveckling där JBuilder och Eclipse idag är de dominerande visuella verktygen. På .NET-sidan finns nu flera RAD-verktyg som Visual Studio .NET, C#Builder .NET och Delphi 8 .NET.

Nåväl, när väl GUI-utveckling blivit RAD, så dök det snart upp ett nytt, liknande problem upp – serverbaserade webbapplikationer med presentation i webbläsare. Nu räckte det inte längre med kunskaper i Windows, Pascal- eller C++-programmering – du  måste också behärska HTML och helst JavaScript och ASP eller JSP.

CodeGear/Borlands WebBroker- och WebSnap-teknologier underlättar arbetet att knyta ihop Pascal- och C++programmering med webbutveckling, men kan inte sägas vara lika intuitiva att arbeta med som vi är vana med när vi utvecklar VCL- eller CLX-baserade applikationer för Windows- och Linux. ASP. NET är ett stort steg framåt, men befriar dig fortfarande inte från HTML-kodning och låser dig till Microsofts plattformar och webbservrar.

Men nu finns IntraWeb! 

IntraWeb är ett lika stort språng framåt för webbutvecklingen, som en gång Delphi/C++ Builder var för Windows-utvecklingen, Kylix för Linux-utveckling, JBuilder för Java-utveckling och Visual Studio .NET för .NET-utveckling. Med IntraWeb kan du skapa webbapplikationer för presentation i vanliga webbläsare som Internet Explorer, Netscape, Mozilla och Opera, för presentation i handdatorer och med WAP i mobiltelefoner.

IntraWeb

IntraWeb utvecklas av AToZed Software, samma utvecklingsteam som står bakom Indy-komponenterna i Delphi, Kylix och C++ Builder. IntraWeb är faktiskt internt baserad på Indy-komponenterna.

Senaste huvudversion av IntraWeb är 7.0 som släpptes i oktober 2003 (senare med många smärre uppgraderingar). När du köper IntraWeb får du automatiskt fria uppgraderingar till alla nya versioner (7.019,7.1,8.0, etc.) under 1 år. Du kan också beställa en version med uppgraderingar under 2 år.

IntraWeb 7.2 VCL/CLX fungerar tillsammans med Pro-, Enterprise- och Architect-versionerna av Delphi 5, 6, 7, Delphi 2005 Win32 och .NET, C++ Builder 5 och 6 samt Kylix 3 för Linux.

IntraWeb for Java (ver 5.0) anpassad till JBuilder 6,7,8 och 9, Eclipse 2.1.2 och senare (men inte 3.0 än) samt Java JDK.

IntraWeb for ASP.NET är anpassad till Microsoft Visual Studio 2003 for .NET

 
Design av ett IntraWeb-formulär i Delphi
 
 
 
Samma formulär som det visas i en webbläsare under körning.  

 

Visuell design

När du designar IntraWeb-applikationer, arbetar du precis som när du skapar vanliga applikationer med grafisk användargränssnitt (t ex Windows-applikationer). Använd webbformulär (speciella formulär) tillsammans med ramar (frames) och datamoduler (Delphi, Kylix, C++Builder) och fyll dem med icke-visuella standardkomponenter och visuella IntraWeb-komponenter. IntraWeb har vanliga komponenter som knappar, labels, editboxar, memon, listboxar, matriser/gridar, etc tillsammans med datakopplade dito. Dessutom finns speciella webbkomponenter som regioner, länkar, m m. Man kan välja mellan serverbaserade komponenter, vars händelser exekveras av webbapplikationen på servern och HTML/Javascript-baserade som exekveras i webbläsaren.

Varje formulär motsvarar en presentationssida (en URL) i webbapplikationen, precis som i en vanlig grafisk applikation. Med ramar kan du lätt åstadkomma återanvändbara designdelar som menyer, logindialoger, etc.

Du kan skapa egna webbkomponenter, eller modifiera befintliga IntraWeb-komponenter.

Rikt utbud av standardkomponenter i IntraWeb - här visas standardkomponenterna för HTML 4-applikationer

Om du vill kan du använda HTML-mallar och stilmallar (CSS), men detta är inte obligatoriskt.

ISAPI och Apache DSO

IntraWeb kan skapa standard ISAPI-DLL:er, som körs under Microsofts Internet Information Server (Windows), samt Apache DSO-moduler, som körs under Apache webbserver (Windows och Linux). IntraWeb stödjer både Apache 1 och 2, men för Apache 2 krävs också Delphi 7 eller Kylix 3.

Fristående applikationer

Unikt är att IntraWeb också kan skapa helt fristående webbapplikationer (inte med Java-versionen av IntraWeb), som kan installeras och anropas utan behov av en extern webbserver. Hela HTTP-kommunikationen är istället inbyggd i applikationen! Du kan nu alltså installera webbapplikationer utan att också vara tvungen att installera och konfigurera en webbserver. Om flera webbapplikationer ska köras på samma dator, kan man låta dem kommunicera via olika portnummer så att de inte krockar.

Webbapplikationer som tjänster

Fristående webbapplikationer kan också installeras och startas som Windows-tjänster (services), så att de startar automatiskt vid uppstart av datorn.

Det är enkelt att kompilera en och samma webbapplikation såväl som självgående EXE, som en Windows-tjänst (service), som ISAPI DLL eller Apache DSO. 

Lätt att testa och debugga

Man kompilerar, kör igång och debuggar IntraWeb-applikationer precis som vilka Delphi/Kylix/C++ Builder/JBuilder-applikationer som helst.  Du slipper bökig installation och konfigurering under en extern webbserver. Inte heller Borlands Web App Debugger i Delphi, C++ Builder eller Kylix behövs. 

Stöd för handdatorer (PDA)

IntraWeb 7 har fullt stöd för HTML 3.2, vilket gör att man kan skriva webbapplikationer som fungerar med handdatorer (PDA:er, mobiltelefoner) etc. En och samma webbapplikation kan både ha stöd för HTML 4 + javascripts  och HTML 3.2, vilket gör att den fungerar med såväl vanliga PC-webbläsare som PDA-enheter.

HTML 3.2-specifika komponenter lämpliga för handdatorer

Stöd för WAP 

I IntraWeb 7 finns också komplett stöd för WAP 1.x och 2.0, vilket gör det möjligt att skapa webbapplikationer för vanliga mobiltelefoner, etc.

WAP-specifika komponenter för mobiltelefoner

Stöd för SSL

IntraWeb-applikationer kan enkelt köras med SLL-krypterad trafik (https). Man kan t om välja att låta vissa webbformulär i en applikation använda SSL medan andra körs okrypterade, så att prestanda kan maximeras.

IntraWeb tillsammans med WebBroker och WebSnap

IntraWeb for VCL/CLX kan också skapa sidorienterade applikationer som bygger på Borlands WebBroker eller WebSnap-teknologier. Du använder då IntraWeb för att snabbt skapa applikationernas användargränssnitt.

IntraWeb tillbehörskomponenter

Till IntraWeb finns dessutom ett rikt utbud av ytterligare komponenter från tredjepartsleverantörer som TMS, Arcana och Steema (TeeChart). Arcana har förbättrade versioner av originalkomponenterna och från TMS finns ett helt batteri med egna komponenter. Här ett urval:

Urval av extra IntraWeb-komponenter från TMS och Arcana

IntraWeb-versioner

I samtliga versioner ingår automatiskt 1 års (även till högre versioner, t ex ev. framtida versioner 8, 9, etc.). Mot en tilläggskostnad kan du teckna dig för 2 års fria uppgraderingar.

AToZed har en mycket aktiv nyhetsgrupp, där utvecklarna själva deltar flitigt och svarar på frågor. Nya revisioner med buggfixar och förbättringar läggs ut kontinuerligt.

Följande versioner finns:

IntraWeb for VCL/CLX

Denna version stödjer Delphi 5, 6, 7, Delphi 2005, 2006, C++ Builder 5, 6 samt Kylix 3.

IntraWeb for Java

Java-version med stöd för JBuilder 7,8 och 9, Eclipse 2.1.2 tillsammans med Visual Editor, samt Java JDK generellt.

IntraWeb for ASP.NET

.NET-version med stöd för Visual Studio 2003 for .NET.

 

JBuilder 7 med databaskopplat IntraWeb-projekt - klicka på bilden för fullstorlek.

IntraWeb-applikationen ovan som den ser ut under körning i webbläsare

IntraWeb Trial

Ladda ner och testa IntraWeb innan du bestämmer dig. Trialversionerna är fullt fungerande men har några spärrar som att du måste köra applikationerna i en webbläsare på din egen dator och att du inte kan styra vilka portar som används vid kommunikationen, samt att du naturligtvis endast får använda trial-versionerna för utvärdering. Adressen är

http://www.atozedsoftware.com/intraweb/download

IntraWeb-kurser

DATABITEN är officiell IntraWeb Training Partner i Norden. Du lär dig IntraWeb på vår kurs Delphi Webbutveckling, med över 210 sidor av kursmaterialet reserverat för IntraWeb 7.

  

Nyheter i IntraWeb 7.2

Nyheter jämfört med IntraWeb 6

.NET-versioner

Snabbare

Spärr mot ofrivilliga användarval

WAP

Nya komponenter (WAP)

 

Nyheter i IntraWeb 6

Nyheter jämfört med IntraWeb 5.1

Partiella siduppdateringar

Bläddringsbara regioner

Simulera långsamma förbindelser

HTTP-komprimering

Formulär anpassade till webbläsaren

Bättre stöd för sidläge

SSL vid behov

Mer precis layout

Nya komponenter

 

Dessutom finns en rad andra små och stora förbättringar jämfört med 5.1.

Nyheter jämfört med IntraWeb 5.0

Förbättrad funktionalitet

Förbättrat stöd för webbläsare

HTML 3.2-stöd

Stöd för att generera HTML 3.2-sidor (ren HTML utan stilmallar eller javascript). HTML 3.2 stöds av de flesta webbläsare för PDA-enheter och mobiltelefoner.

Förbättrad dokumentation

Förbättrade komponenter

Nya komponenter (HTML 4.0)

Nya komponenter (HTML 3.2)

Mer info

http://www.atozedsoftware.com/intraweb - se levande utveckling av IntraWeb-applikationer (Macromedia Flash) och ladda ner testversioner.


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post