[Visual Plus]

Samtliga versioner av Delphi 7 och Kylix 3 finns också i unik Plus-version från DATABITEN.

I Visual Plus 7 hittar du  följande tre tillägg till Delphi 7 och Kylix 3:

120 dagars fri Delphi- & Kylix-support

Uppskattad epost-service som kan visa dig vägen när du har kört fast. Du kan ställa upp till fyra (4) supportfrågor kring Delphi 7 eller Kylix 3 och Visual Plus 7 under 120 dagar. Supporten gäller Visual Plus-toolboxen och själva Delphi/Kylix tillsammans med Borlands egna verktyg och komponenter. Däremot inte tredjepartsverktyg eller tredjepartskomponenter även om de medföljer Delphi resp. Kylix.

Supporten gäller vid köp av Delphi 7 resp Kylix 3 med Visual Plus 7 samt vid köp av Visual Plus 7 separat. Dock ej om du köper Mini-versionen av Visual Plus till Delphi 7 Personal.

Unika Visual Plus-handböcker

Uppskattade och unika handböcker, som bygger vidare på DATABITENs Plus-handböcker till Turbo Pascal (första upplagan 1984!) och som nu har blivit ännu bättre – 1553 sidor väldisponerad svensk dokumentation (författare är Lars Gustafsson hos DATABITEN) som går på djupet. Plus-handböckerna behandlar grundligt:

Nyheter i Visual Plus 7-handböckerna:

Som standard levererar vi Plus-handböckerna i fullfärg på Acrobat PDF-format. Du kan enkelt installera dessa under Tools-menyn och på så sätt snabbt läsa och söka on-line.

Om du så önskar kan du också beställa en tryckt version av Plus-handböckerna (3 A5-pärmar).

Visual Plus 7-toolboxen

I Visual Plus 7-toolboxen ingår ytterligare tio VCL-komponenter för VCL-baserade Windows-applikationer och nio CLX-komponenter för plattformsneutrala applikationer (Windows och Linux).
När du skriver en CLX-baserad Delphi-applikation som använder Visual Plus CLX-komponenter, kan du utan modifiering omkompilera koden för Linux, med hjälp av Kylix och motsvarande Visual Plus-komponenter för Kylix.

Svenskanpassad kalender med helger, egna märkesdagar och solens upp- och nedgång

VCL,CLX
Svensk kalenderkomponent VPCalendar med veckonumrering och valfri visning av svenska helg- och märkesdagar, arbetsfria dagar samt egna märkesdagar. Du kan enkelt lägga till egna märkesdagar på stränglistformat (TStrings). Dessutom innehåller kalendern egenskaper med uppgifter om datum som julianska dagtal (en numrering av dagar sedan "Hedenhös") resp TDateTime-format, sommartid/ normaltid, solens upp-, nedgång och högsta höjd för valfri ort och dag, m m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hantera matematiska uttryck och beräkningar med våra funktionsevaluatorer

VCL,CLX
Komponenten VPFFE innehåller en  snabb funktionsevaluator (Fast Function Evaluator) för  beräkningar av värden hos matematiska uttryck och formler givna på strängformat, i stil med

'2·sin(10·x)·e^(-x/4)'

Stöd för alla matematiska standardfunktioner, inkl frac, int, sinh, cosh, coth, tanh och ndist (normalfördelning). Listan kan utökas med egendefinierade funktioner. Vid fel i uttryck, anges feltyp och felposition i stränguttrycket.
VPMFFE-komponenten i Visual Plus 7 kan evaluera uttryck med flera variabler (VPFFE klarar endast 1 variabel)  och långa variabelnamn i stil med:

'Kapital*(1+ räntesats/100)^år'

vip6_ffe.gif (17268 byte) Funktionsgraf - klicka för full storlek

Låt användaren använda <Enter> istället för <Tab>

VCL,CLX
Den praktiska komponenten VPEnter, gör att man kan använda <Enter>-tangenten som alternativ till <Tab> vid navigering mellan inmatningskontroller typ editeringsrutor och matrisceller. Lägg ut en VPEnter-komponent i formuläret och allt är klart.

Hantera Applications- och Screen-objekten redan i designläge

VCL,CLX
I applikationer baserade på VCL respektive CLX finns två automatiskt skapade objekt, Application och Screen. Med dessa objekt kan man sätta egenskaper och händelser för applikationen som helhet - tyvärr endast under exekvering och genom manuell kodning.
Med Visual Plus-toolboxens VPApplication och VPScreen-komponenter kan du nu sätta egenskaper och händelser för Application och Screen redan under designfasen, lika enkelt som för andra komponenter!

Med CLX-versionen av VPApplikation kan du också skifta standardutseende på din applikation även under Windows på samma sätt som under Linux. Förutom Windows-look kan du välja Motif, Platinum, Qt, m fl.

Anpassa formulär till skärmupplösning med vår autoskalning

VCL, CLX
Autoskalningskomponenterna VPScale och VPGScale anpassar helt automatiskt fönster/formulärstorlekar, kontroller (inkl matrisceller med TVPGScale) och texter till den skärmupplösning användaren råkar ha.

Vid design kanske du vill arbeta med en skärmupplösning av 1024x 768. Även om din applikation ser bra ut när du själv kör den, vittnar användarna ofta om problem när de kör applikationen med andra skärmupplösningar (640x480, 800x600, etc).

Detta fixar du enkelt med VPScale/VPGScale-komponenterna. Komplettera dina formulär med var sin autoskalningskomponent och problemen är borta. Din applikation anpassar sig nu automatiskt till användarnas skärmupplösningar så att formulär och textsträngar upptar samma skärmyta som vid designen.
Du kan själv förvissa dig om detta genom att i skalningskomponenternas testläge se hur applikationen ter sig vid körning med andra skärmupplösningar. Du kan också öppna upp en dialogruta som visar alla teckensnitt som används i formuläret med uppdelning i skalbara och fasta teckensnitt.
När du är nöjd är det bara att gå ur testläge, omkompilera och din applikation är klar för distribution. Slut på klagomål över textsträngar som inte syns, kontroller som är för stora eller små, felplacerade formulär, etc.

Skydda dina applikationer med antiviruskomponent

VCL, CLX
Antiviruskomponenten VPVCheck originalmärker dina Delphi- resp. Kylix-applikationer och kontrollerar vid varje körning att "EXE"-filen inte har modifierats på något sätt. Vid varje förändring, oavsett om den har orsakats av ett virusangrepp eller en klåfingrig användare, visas en varningsdialog (feltexterna väljs med egenskaper) och applikationen avbryts. Du kan alternativt installera en egen händelserutin och där välja hur du ska reagera på dessa varningar.

När du använder Visual Plus-toolboxens antiviruskomponent kan du och dina användare känna sig förvissade om att arbeta med originalversionen av programmet - ett berättigat krav i dagens värld med tätare kommunikation, mellan datorer och därmed risker för spridning av virus, m m.

En annan användning är vid kundmärkning av applikationer. Du kan individiuellt signera varje levererat exemplar av ditt program med användarens identitet och sedan förhindra ändring av denna märkning genom att skydda applikationen med VPVCheck.  Varje försök att modifiera användarsignaturen avslöjas och gör applikationen oanvändbar.

Bygg in egen Explorer-kompatibel webbläsare och dokumenthanterare i Delphi-applikationer

VCL
Komponenten VPBrowser kapslar in, förenklar och bygger samtidigt ut funktionaliten i Microsofts Internet Explorer 4.x-6.0  i en Delphi 7-komponent.  Nu kan du integrera en komplett skräddarsydd, hypertextbaserad HTML/Web-bläddrare direkt i dina egna applikationer. Inte nog med det – du kan också läsa och redigera alla dokument som följer Microsofts Active Document-standard. Hit hör MS Word, Excel och PowerPoint i Office 95 och Office 97-paketen, Acrobat Reader från Adobe, m fl (under förutsättning att originalprogrammen finns installerade). Du kan också visa GIF- och JPEG-bilder, samt filkataloger. 

VPBrowser har stöd för senaste HTML-standard inkl tillägg för JavaScript, ActiveX och applets och är fullständigt kompatibel med Internet Explorer 4 –6.0.

VPBrowser har stöd för skalning och utskrift av dokument, samt håller reda på aktiva HTML-ramar (frames) och deras innehåll. Du kan låta användaren styra VPBrowser eller styra dokumenthanteringen helt eller delvis programmässigt. Du kan med händelserutiner övervaka och ev stoppa navigering till oönskade dokument, eller kanske föra en logg över användarens navigering.Du kan i programkod skicka data till HTML-sidor som behöver exv inloggningsuppgifter, sökord, etc.

MultiDoc - flikad webbläsare kompatibel med Internet Explorer

Vår medföljande demoapplikation, MultiDoc, visar hur man bygger en fullfjädrad dokumentläsare med Delphi 7 och VPBrowser i Visual Plus 7. Du kan använda MultiDoc istället för Internet Explorer (och Netscape Navigator) – så gör vi själva. MultiDoc är fullständigt kompatibelt med Explorer då det gäller lagring av favoriter, och andra inställningar för söksida och startsida. 
Till skillnad mot Explorer och Netscape har MultiDoc dock ett mycket praktiskt flikbaserat användargränssnitt som låter dig hantera flera dokument av olika typer (HTML, text, Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc) samtidigt. MultiDoc håller reda på HTML-dokumentens ramar och låter sig också enkelt integreras i dina egna applikationer när du har behov av dokumenthantering.

vip6_multidoc.gif (102964 byte) MultiDoc - klicka för full storkek

MultiDoc källkod

Du får också med källkoden till MultiDoc, som du har rätt att fritt använda och modifiera.

Fler Plus

I Visual Plus 7-toolboxen ingår dessutom ytterligare Delphi- och Kylix-enheter för

Unika Visual Plus-handböcker

Uppskattade och unika handböcker, som bygger vidare på DATABITENs Plus-handböcker till Turbo Pascal (första upplagan 1984!) och som nu har blivit ännu bättre – 1553 sidor väldisponerad svensk dokumentation (författare är Lars Gustafsson hos DATABITEN) som går på djupet. Plus-handböckerna behandlar grundligt:

Nyheter i Visual Plus 7-handböckerna:

Som standard levererar vi Plus-handböckerna i fullfärg på Acrobat PDF-format. Du kan enkelt installera dessa under Tools-menyn och på så sätt snabbt läsa och söka on-line.

Om du så önskar kan du också beställa en tryckt version av Plus-handböckerna (3 A5-pärmar).

Uppgradering

När du uppdaterar din äldre Visual Plus-toolbox får du handböckerna på Acrobat PDF-format. Du kan som redan nämnts köpa en tryckt komplett version, men det finns ingen speciell uppdatareringsversion av de tryckta handböckerna.

Denna information på PDF-format

 Delphi 7 | Kylix 3


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post