[Delphi med Visual Plus]

En serie Delph & Kylix-bibliotek från

TurboPower Software

TurboPower kan Pascal - det vet alla Turbo Pascal-vänner sedan många år - med en gedigen erfarenhet, noggrannhet och idérikedom som nu också kommer alla Delphi-användare tillgodo. TurboPower är erkända för sin utmärkta support, höga produktkvalitet och utförliga dokumentation. Vårt samarbete med TurboPower sträcker sig ända tillbaka till 1987. Förutom programbibliotek till Delphi har TurboPower också verktyg som underlättar Delphi-programmeringen. TurboPowers toolboxar kan också användas tillsammans med C++ Builder.

Januari 2003 - viktig nyhet

TurboPowers programbibliotek nedan kommer att släppas som Open Source och blir därmed gratis att använda.
Mer info hittar du på www.turbopower.com

Abbrevia 3

Delphi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Kylix
 
C++ Builder 1, 3, 4, 5
VCL & CLX
 

VCL-, CLX-  och COM-komponenter som hanterar PKZIP 4/CAB/TAR och gzip-kompatibel komprimering av data. Stöd för:

m m.

[Abbrevia 2 CAB-filer]

Perfekt när du har behov av att komprimera data (t ex textbaserade/RTF-baserade BLOB-fält) och filer i dina applikationer. Rena VCL-komponenter - inga extra DLL:er etc att distribuera.

Till TurboPowers information

Async Professional 4 VCL

Delphi 3, 4, 5, 6, 7
C++ Builder 3, 4, 5, 7
VCL
 

Ny 32-bitarsversion asynkron komponentbaserad toolbox från TurboPower, nu med stöd för för talsyntes/rösttolkning via Speech API, IP-telefoni (H.323-protokollet), SMS-sändning o mottagning, m m. Dessutom:

Det självklara valet vid all serie­kommunikation med Delphi och C++ Builder!

Till TurboPowers information

Async Professional CLX

Kylix
CLX
 

CLX-och Linux-baserad asynkron komponentbaserad toolbox från TurboPower, med stöd för:

Det självklara valet vid all serie­kommunikation med Kylix!!

Till TurboPowers information

 

Essentials Volume 1

Delphi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
C++ Builder 1, 3, 4, 5, 6
VCL
 

En serie av 13 användbara komponenter av skilda slag:

Calculator, Calendar, Color Combo Box, Date Edit, Gradient, avancerad Label (3D-text mm), Scrolling Marque, Menu Button, Number Edit, Roll Up, Tiled Bitmap.

Till TurboPowers information.

 

FlashFiler 2

Delphi 3, 4, 5, 6, 7
C++ Builder 3, 4, 5, 6
VCL
 

Senaste versionen av TurboPowers databasmotor, nu med SQL-stöd.

Med FlashFiler slipper du installera BDE och ADO.

 Omfattande dokumentation (över 500 sidor).

Till TurboPowers information

Internet Professional

Delphi 3, 4, 5, 6, 7
C++ Builder 3, 4, 5, 6
VCL
 

Internet Professional är en komplett och väldokumenterad toolbox för alla Internet-kommunikationsbehov.  Här hittar du komponenter för att

Omfattande dokumentation (två handböcker) och programexempel. Ett kvalitetsalternativ till Delphis/C++ Builders FastNet-komponenter.

Till TurboPowers information.

LockBox 2

Delphi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Kylix
 1, 2
C++ Builder 1, 3, 4, 5, 6
VCL & CLX
 

VCL- och CLX-komponenter för datakryptering och personlig integritet

Till TurboPowers information

 

Orpheus 4

[Orpheus 3]

Delphi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
C++ Builder 1, 3, 4, 5, 6
VCL
 

Ny version som innehåller över hundra 16/32-bitars komponenter för att förbättra användargränssnittet i Delphi och C++ Builder-applikationer. Detta gör Orpheus till den mest omfattande Delphi/C++ Builder-toolboxen alla kategorier. I Orpheus 4 hittar du nya FlexEdits och FlexButtons som ger fullständig kontroll över validering och utseende på inmatningskontroller, Validators för total inmatningskontroll, InspectorGrid i stil med Object Inspector, ImageForms för läckra formulär, mm. 

 

 

Dessutom

Omfatande dokumentation (nära 1300 sidor).

Till TurboPowers information

SysTools 4

Delphi 3, 4, 5, 6, 7
C++ Builder 3, 4, 5, 6
VCL
 

SysTools 4 innehåller över nära 1000 systemrutiner och klasser för såväl 32-bitars VCL Delphi/C++ Builder från TurboPower:

 SysTools 4 är en unik källa att ösa ur - bör finnas hos varje Delphi- och Builder-programmerare! Bästa programbibliotek i Delphi Magazines läsaromröstning 2001. Omfattande dokumentation på c a 1100 sidor.

Till TurboPowers information

 

SysTools for Kylix

Kylix
CLX
 

SysTools för Kylix innehåller över många hundra systemrutiner och klasser, bl a:

 SysTools for Kylix har en omfattande dokumentation på 700 sidor.

Till TurboPowers information

 

XMLPartner 2.5 Standard

Delphi 3,4,5,6,7
Kylix
C++ Builder 3,4,5,6
VCL CLX
 

Läs och skriv XML-data med TurboPowers snabba XML Parser som klarar stora datamängder. Fullt stöd för XPath och XML Namespaces

Dokumentation (ca 500 sidor) på Acrobat PDF-format

Till TurboPowers information

 

XMLPartner 2.5 Professional

Delphi 3,4,5,6,7
Kylix
C++ Builder 3,4,5,6
VCL CLX
 

Allt i XML Partner Standard, plus 

Dokumentation (ca 500 sidor) på Acrobat PDF-format

Till TurboPowers information

 

 

 


Priser

Numera gratis.


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post