[Delphi med Visual Plus]

Borland Delphi 2006, en del av Borland Developer Studio 2006, är ett unikt RAD-verktyg (Rapid Application Development) för utveckling av alla typer av applikationer för såväl Windows Win32  som NET 1.1 för Windows.

Delphi 2006 är en del av Borland Developer Studio 2006, som förutom Delphi också innehåller C++Builder 2006 och C#Builder 2006.

I Delphi 2006 ingår

Här är fler starka punkter hos Delphi 2006:

Sammanhållna EXE-filer som är enkla att distribuera

Med Delphi 2006 kan du länka samman alla programdelar i en applikation till en enda, sammanhållen EXE-fil. Du slipper skicka med mängder av extrafiler, typ DLL:er, ActiveX:er och .NET assemblies. Detta gäller såväl för Win32- som .NET-applikationer och är ytterligare en stor fördel med Delphi jämfört med andra utvecklingsverktyg! Så är t ex det populära IP-telefoniprogrammet Skype for Windows en Delphi-applikation - säkert har den enkla distributionen varit ett viktigt skäl vid valet av programspråk.

Detta var bara en litet urval bland alla finesser och nyheter i Delphi 2006!
 

Tre Delphi-versioner

Delphi 2006 säljs i tre versioner:

Du kan komplettera samtliga versioner med DATABITENS Visual Plus 2006 Toolbox.

Delphi 2006 Professional

Online dokumentation.

Delphi 2006 Enterprise

Utöver Professional-versionen,  innehåller Enterprise-versionen dessutom

Delphi 2006 Architect

Utöver Enterprise-versionen, innehåller Architect-versionen dessutom

Läs mer


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post