[C++ Builder]

  C++ Builder 6 med DataSnap, WebSnap och BizSnap!
Nästa sida »

C++ Builder 6 revolutionerar och förenklar utveckling av applikationer för Internet – med sitt komponentbaserade stöd för nya standarder som XML, SOAP, webbtjänster/Web Services, webbapplikationer och webbpublicering. Detta tillsammans med bredast tänkbara databasstöd gör att C++ Builder 6 intar en tätposition bland Windows-baserade utvecklingsverktyg.

C++ Builder 6 har dessutom en rad förbättringar i utvecklingsmiljö, kompilator, stöd för plattformsneutral utveckling med CLX-komponenter, dbExpress med en ny plattformsoberoende och snabb databashantering, nya Internetkomponenter, m m.

C++ Builder 6 finns i tre versioner: 

 

C++ Builder 6 Personal

Personal-versionen är lågt prissatt och passar dig som vill lära dig C++ Builder och utveckla personliga, icke-kommersiella Windows-applikationer utan databas eller webbstöd.  "Learn C++ in 5 days" med tillhörande exempel.

 

 

C++ Builder 6 Professional

Professional-versionen passar dig som behöver databashantering för:

 • den ClientDataSet-baserade lokala minnesdatabasen MyBase XML,
 • lokala databaser som Paradox, dBase, Access via BDE och mer generellt via ODBC–BDE-brygga,
 • SQL Server, Access, m fl via ADO 2.5 (eller senare),
 • InterBase direkt via plattformsneutrala InterBase Express (IBX),
 • InterBase och MySQL via nya plattformsneutrala dbExpress,

Med Pro-versionen kan du också utveckla

COM/COM+, ActiveX- och Automations-gränssnitt och objekt. Det finns ett stort antal färdiga Serverkomponenter för användning av Microsofts Office-produkter,

 • plattformsneutrala applikationer baserade på CLX – ett omfattande komponentbibliotek som också finns för Kylix under Linux,
 • webbapplikationer med databashantering via C++ Builders portabla NetCLX/ WebBroker-teknik. Stöd för CGI, ISAPI, Apache, mfl. Integererad Web App Debugger för enkel testning och felsökning av webbapplikationer
 • konsumenter/klienter till XML/SOAP-baserade webbtjänster
 • applikationer med användargränssnitt enligt Windows 2000-standard.
 • applikationer med Internet-stöd (Borland, Indy, FastNet), diagramgrafik (TeeCharts), rapporter (Quick Report),
 • kommersiella applikationer som fritt kan distribueras - skapa snabbt kompletta installationer med medföljande InstallShield Express (Windows Installer-kompatibel).

 

C++ Builder 6 Enterprise

Enteprise-versionen innehåller alla i Professional-versionen tillsammans med nya 

 • DataSnap för snabb utveckling av flerskikts databaslösningar  inklusive XML-stöd. DataSnap är en vidareutveckling av MIDAS som introducerades i C++ Builder 3. Nu med  DataSnap-licens för fri distribution av flerskiktsapplikationer.
 • WebSnap för snabb utveckling av webbapplikationer med databaskoppling och serverbaserad skripthantering.
 • BizSnap – för snabb utveckling av distribuerade e-businesslösningar med stöd för standarder som webbtjänster (Web Services), SOAP, XML, etc. Stöd för att skapa såväl webbtjänster som konsumenter/klienter.

Enterprise-versionen ger dig dessutom:

 • stöd för fjärrdebugging,
 • dbExpress-stöd för Oracle och DB2,
 • stöd för klient/server-databaser som SQL Server, Oracle, DB2, SyBase och Informix via BDE,
 • verktyg för SQL-debugging,
 • SQLBuilder för att bygga och testa SQL-frågor visuellt,
 • Descision Cube för analys och presentation av data,
 • komponenter och verktyg (XML Mapper) för transformationer av XML-scheman för integration och utbyte av XML-data oavsett deras ursprung.

Du behöver också Enterprise-versionen för:

 • CORBA-utveckling med stöd för VisiBroker 5.1/Borland Enterprise Server,
 • vid utveckling av klienter till AppServer 4.5/Borland Enterprise Server,
 • vid internationalisering av applikationer med hjälp av Translation Suite,
 • TeamSource för versionshantering och gruppsamarbete.

Dessutom levereras C++ Builder 6 Enterprise nu också med en

 • komplett Kylix 3 Enterprise för såväl C++ som Delphi. Du kan alltså nu skapa C++ applikationer för såväl Windows som Linux.  
 • Utvecklingslicens för IBM DB2R-databas.

I december 2002 kommer du också kunna ladda ner en fri version av C++ Builder 6 Mobile Edition, för utveckling av applikationer för Nokias Symbian-baserade Serie 60-plattform.

En stabil grund

Eftersom denna presentation handlar om nyheterna i C++ Builder 6 förbigår vi allt det som redan fanns i C++ Builder 5 och som gör C++ Builder till Windowsvärldens kanske mest uppskattade C++utvecklingsverktyg , nämligen:

Miljön i C++ Builder 6 under utveckling av WebSnap-applikation - klicka för fullstorlek.

Bonus

Med C++ Builder 6 Professional och Enterprise får du dessutom - utan extra kostnad:

 Systemkrav 

Personal:

Professional:

Enterprise:

Nästa sida »
Webbskolan


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post