[C++ Builder]

En serie C++ Builder-bibliotek från

AllDelphiProductCvr.gif (12465 bytes)TurboPower Software

TurboPower kan toolboxar och komponenter - det vet alla Delphi- och Turbo Pascal-vänner sedan många år. Nu håller TurboPower också på att erövra marknaden för C++ Builder. TurboPower är erkänt för sin utmärkta support, höga produktkvalitet och utförliga dokumentation. Vårt samarbete med TurboPower sträcker sig ända tillbaka till 1987. Förutom programbibliotek till C++ Builder har TurboPower också verktyg som underlättar C++-programmeringen.

Januari 2003 - viktig nyhet

TurboPowers programbibliotek nedan kommer att släppas som Open Source och blir därmed gratis att använda.
Mer info hittar du på www.turbopower.com

Abbrevia 3

Delphi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Kylix
 
C++ Builder 1, 3, 4, 5
VCL & CLX
 

VCL-, CLX-  och COM-komponenter som hanterar PKZIP 4/CAB/TAR och gzip-kompatibel komprimering av data. Stöd för:

m m.

[Abbrevia 2 CAB-filer]

Perfekt när du har behov av att komprimera data (t ex textbaserade/RTF-baserade BLOB-fält) och filer i dina applikationer. Rena VCL-komponenter - inga extra DLL:er etc att distribuera.

Till TurboPowers information

Async Professional 4 VCL

Delphi 3, 4, 5, 6, 7
C++ Builder 3, 4, 5, 7
VCL
 

Ny 32-bitarsversion asynkron komponentbaserad toolbox från TurboPower, nu med stöd för för talsyntes/rösttolkning via Speech API, IP-telefoni (H.323-protokollet), SMS-sändning o mottagning, m m. Dessutom:

Det självklara valet vid all serie­kommunikation med Delphi och C++ Builder!

Till TurboPowers information

Async Professional CLX

Kylix
CLX
 

CLX-och Linux-baserad asynkron komponentbaserad toolbox från TurboPower, med stöd för:

Det självklara valet vid all serie­kommunikation med Kylix!!

Till TurboPowers information

 

Essentials Volume 1

Delphi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
C++ Builder 1, 3, 4, 5, 6
VCL
 

En serie av 13 användbara komponenter av skilda slag:

Calculator, Calendar, Color Combo Box, Date Edit, Gradient, avancerad Label (3D-text mm), Scrolling Marque, Menu Button, Number Edit, Roll Up, Tiled Bitmap.

Till TurboPowers information.

 

FlashFiler 2

Delphi 3, 4, 5, 6, 7
C++ Builder 3, 4, 5, 6
VCL
 

Senaste versionen av TurboPowers databasmotor, nu med SQL-stöd.

Med FlashFiler slipper du installera BDE och ADO.

 Omfattande dokumentation (över 500 sidor).

Till TurboPowers information

Internet Professional

Delphi 3, 4, 5, 6, 7
C++ Builder 3, 4, 5, 6
VCL
 

Internet Professional är en komplett och väldokumenterad toolbox för alla Internet-kommunikationsbehov.  Här hittar du komponenter för att

Omfattande dokumentation (två handböcker) och programexempel. Ett kvalitetsalternativ till Delphis/C++ Builders FastNet-komponenter.

Till TurboPowers information.

LockBox 2

Delphi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Kylix
 1, 2
C++ Builder 1, 3, 4, 5, 6
VCL & CLX
 

VCL- och CLX-komponenter för datakryptering och personlig integritet

Till TurboPowers information

 

Orpheus 4

[Orpheus 3]

Delphi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
C++ Builder 1, 3, 4, 5, 6
VCL
 

Ny version som innehåller över hundra 16/32-bitars komponenter för att förbättra användargränssnittet i Delphi och C++ Builder-applikationer. Detta gör Orpheus till den mest omfattande Delphi/C++ Builder-toolboxen alla kategorier. I Orpheus 4 hittar du nya FlexEdits och FlexButtons som ger fullständig kontroll över validering och utseende på inmatningskontroller, Validators för total inmatningskontroll, InspectorGrid i stil med Object Inspector, ImageForms för läckra formulär, mm. 

 

 

Dessutom

Omfatande dokumentation (nära 1300 sidor).

Till TurboPowers information

SysTools 4

Delphi 3, 4, 5, 6, 7
C++ Builder 3, 4, 5, 6
VCL
 

SysTools 4 innehåller över nära 1000 systemrutiner och klasser för såväl 32-bitars VCL Delphi/C++ Builder från TurboPower:

 SysTools 4 är en unik källa att ösa ur - bör finnas hos varje Delphi- och Builder-programmerare! Bästa programbibliotek i Delphi Magazines läsaromröstning 2001. Omfattande dokumentation på c a 1100 sidor.

Till TurboPowers information

 

SysTools for Kylix

Kylix
CLX
 

SysTools för Kylix innehåller över många hundra systemrutiner och klasser, bl a:

 SysTools for Kylix har en omfattande dokumentation på 700 sidor.

Till TurboPowers information

 

XMLPartner 2.5 Standard

Delphi 3,4,5,6,7
Kylix
C++ Builder 3,4,5,6
VCL CLX
 

Läs och skriv XML-data med TurboPowers snabba XML Parser som klarar stora datamängder. Fullt stöd för XPath och XML Namespaces

Dokumentation (ca 500 sidor) på Acrobat PDF-format

Till TurboPowers information

 

XMLPartner 2.5 Professional

Delphi 3,4,5,6,7
Kylix
C++ Builder 3,4,5,6
VCL CLX
 

Allt i XML Partner Standard, plus 

Dokumentation (ca 500 sidor) på Acrobat PDF-format

Till TurboPowers information

 

 

 [Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post