bandbjul.gif (19314 bytes)

 

En "lång" historia i all korthet

Alltsedan 1981 har DATABITEN utvecklat och levererat programmeringsverktyg och programbibliotek till framför allt utvecklare och skolor i Sverige, men även till programmerare i Norden, Europa och övriga världen.

Åren 1981-84 utvecklade vi en rad generella programbibliotek i Basic för ABC-datorerna och Metric-85. De mest bekanta var diagramtoolboxen "Plotter", grafikbiblioteken "Plot-3D" och "3D Perspektiv", astronomiprogrammet "Planetarium" och kemiprogrammet "pH-Kemi". Speciellt "Plotter" användes i stor skala vid analys och presentation av data.

1984 introducerade vi Turbo Pascal i Sverige tillsammans med vår svenska "Turbo Pascal Plus"-version. "Turbo Pascal Plus" blev omgående en stor succé som i ett slag revolutionerade programutvecklingen. För varje ny generation av Turbo Pascal kunde vi också presentera en förbättrad version av vår Plus-dokumentation och Plus-toolbox.

Redan 1985 lanserade vi vår första grafiktoolbox till Turbo Pascal, som 1990 presenterades i en nyutvecklad version, "MultiGraphics". MultiGraphics fick snart rykte om sig att vara den mest kompletta, flexibla, optimerade och stabila grafiktoolboxen för DOS och Turbo Pascal/Borland Pascal (MultiGraphics finns även i versioner för TopSpeed Modula-2 och C). MultiGraphics har använts och används i en rad grafikbaserade DOS-applikationer alltifrån tekniska system, medicinska analysprogram, ekonomiprogram, faxprogram (Trio), bildbehandlingsprogram, etc till spelprogram. MultiGraphics har exporterats till utvecklare i ett tjugotal länder (förutom att det ingår i hundratusentals faxprogram som har sålts över hela världen).

1987 introducerade vi Borlands "Turbo C" och några år senare Turbo C++/Borland C++ samt Microsoft C/C++ och Visual C++.

1995 lanserade vi så Borlands Delphi med vår svenska Plus-dokumentation och Visual Plus-toolbox. Samtidigt presenterade vi ett brett kursutbud för Delphi med såväl grundkurs, databaskurs som avancerad kurs. Från 1996 erbjuder vi också Support-abonnemang för Delphi.

1997 upprepade vi framgångarna med Delphi och Visual Plus genom att komplettera Borlands nya "C++ Builder" med vår egen svenska Plus-dokumentation och Visual Plus-toolbox, inkl teknisk support. Nu startar också våra kurser i C++ Builder. I april öppnade vi upp vår webb (www.databiten.se) som snabbt blev mycket populär. Under hösten blev vår nya Visual Plus 3-toolbox och Plus-dokumentation till Delphi 3 klara.

1998 startade med nya versioner av C++ Builder 3 och JBuilder 2. I februari startar vi upp vår skyddade Delphi Support-webb, öppen för de kunder som har tecknat vårt Delpi Support98-avtal. I juni var det så dags för Delphi 4 och vår nya Visual Plus 4-toolbox och utökade Plus-handböcker.

1999 - seklets sista år inleds som 1998 med ny version av C++ Builder - nu version 4 för att därefter i juni följas av JBuilder 3 med Java 2-stöd. Så i september kommer nya Delphi 5 med Visual Plus 5. Vår kursverksamhet för Delphi expanderar starkt, med fulltecknade kurser, extra omgångar och flera internkurser. Vi har tecknat en serie avtal med högskolor och universitet för användning av Borland-produkter i undervisning och studentbruk. Under året har också tecknat flera s k VAR-avtal för InterBase SQL-databas.

2000 - nytt millenium inleds åter med en ny version av C++ Builder - nu version 5 - för att därefter i september följas av JBuilder 4 med Java 2-stöd. Kursverksamheten för Delphi fortsätter att expandera

2001 - Borland fortsätter att etablera sig som ledare då det gäller utvecklingsverktyg för Linux - nu med Kylix, dvs Delphi för Linux. Med Kylix 1, som lanseras i februari, finns nu för första gången ett kompilerande RAD-verktyg för Linux. Samtidigt introduceras ett nytt klass- och komponentbibliotek, CLX och en ny generell databashantering, dbExpress, som är portabelt mellan Linux och Windows. DATABITEN portar samtidigt sin Visual Plus-toolbox till CLX, Kylix och Linux. I juni släpps så nya Delphi 6, med stöd för CLX och dbExpress, webbtjänster baserade på SOAP och XML, VisiBroker Corba, DataSnap-flerskiktslösningar och visuell webbutveckling med WebSnap. Samtidigt lanseras JBuilder 5 med stöd för senaste Java-standarder.

I november är det så dags för Kylix 2, nu med stöd för WebSnap och SOAP. I december kommer så JBuilder 6, nu även med stöd för Mac OS X och UML.

Samtidigt firar DATABITEN 20 årsjubileum.

2002 - Årets inleds med en ny C++ Builder version 6 och i slutet av sommaren släpper Borland Delphi 7 och Kylix 3. I Delphi 7 ingår en betaversion av Delphi .NET-kompilatorn och senare under hösten kompletteras denna med VCL .NET. Kylix 3 innehåller nu såväl Delphi- som C++-kompilator. På JBuilder-fronten är takten mycket hög. I juni lanseras JBuilder 7 och redan i november är det dags för JBuilder 8.

I februari var det dags för Microsofts nya generation av utvecklingsverktyg för .NET-plattformen. I botten ligger .NET framework med ett omfattande komponentbaserat klassbibliotek och en ny språkoberoende kompilatorteknik. Microsoft passar också på att lansera ett nytt programmeringsspråk, C#.

En annan intressant produkt som vi plockade upp under våren är IntraWeb, som gör det lika enkelt att skapa applikationer för webben som för Windows.

2003 - Borland lanserar nu sin första .NET-version av Delphi, Delphi 8. Produkten använder sig av samma utvecklingsmiljö som C#Builder som släpptes några månader tidigare och båda språken utgör en del av nya Borland Developer Studio (BDS). BDS och Delphi lider av en del barnsjukdomar,  men pekar ändå framåt mot en värdig efterträdare till klassikern Delphi för Win32. DATABITEN kompletterar med Visual Plus 8 med stöd för både Win32 och .NET.

På kurssidan lanserar vi vår webbutvecklingskurs, baserad på Delphi WebBroker och IntraWeb.

2004 - Delphi 2005 bygger vidare på C#Builder 1 och Delphi 8 .NET, men har nu också stöd för Win32-utveckling med Delphi. Utvecklingsmiljön förstärks med finesser som refaktorering, kodhistoria, error insight, mm. DATABITEN lanserar Visual Plus 2005 Toolbox med stöd för både Win32 och .NET 1.1.

Vi släpper också våra Delphi-kurser till budgetpris på PDF-format.

2005- Borland snickrar vidare på Borland Developer Studio och släpper i slutet av året BDS 2006, inkl Delphi 2006, C#Builder 2006 och nyheten C++Builder 2006. Utvecklingsmiljön förbättras och stabiliseras och kundreaktionerna blir alltmer positiva. DATABITEN släpper Visual Plus 2006 Toolbox,som nu också har stöd för C++.

2006- DATABITEN fyller 25 år och ändrar inriktning och fokuserar åter på utveckling av egna programbibliotek, programmeringsverktyg och kursmaterial.

Allt sedan starten 1981 har vi inriktat vår verksamhet på utveckling och distribution av programmeringshjälpmedel kompletterat med support och utbildning.  Det vi värdesätter mest är nöjda kunder. För att citera en av våra kunder: 

" Lita inte på vad försäljarna säger - supporten i programbranschen är i allmänhet usel. Ett undantag är dock DATABITEN i Sandviken".

Vi hoppas se även dig bland våra nöjda kunder!

Lars Gustafsson, vd
 

Här är en aktuell lista med DATABITENS egna produkter:

Toolboxar från DATABITEN:

Aktuella kurser från DATABITEN:


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post