bandbjul.gif (19314 bytes)

Juni 2006

DATABITEN 25 år!

Lars Gustafsson blickar bakåt och framåt

OBS! Innehåller också viktig information om DATABITENs nya färdriktning.

Det är nu 25 år sedan (ett kvartssekel!) sen jag i maj 1981 registrerade den enskilda firman DATABITEN, som sedemera ombildades till aktiebolaget DATABITEN AB. Då hade jag redan haft programmering som hobby i sex år.

Omräknat i nedlagd arbetstid är det nog snarare ett 50-årsjubileum, men tiden går snabbt och arbetet är lätt när man har roligt!

Via sjuttiotalets programmerbara räknedosor (Rockwell, HP 25, Texas SR52) fick jag som lärare 1979 bekanta mig med persondatorn ABC80. Jag blev såld, så i maj 1981 investerade nystartade DATABITEN i en egen ABC80. Resan gick sen vidare via ABC800, Metric 85, CP/M-80-datorer som Microbee, JET80, SpectraVideo, Apple II (med CP/M), m fl, Amiga 1000 och sen PC-familjens 8088, 8086, 286, 386, 486, Pentium osv. Vilken fantastisk hårdvaruutveckling! Från ABC80:s 3 MHz till dagens 3 GHz (1000 ggr snabbare), från 49 programsteg i min HP25-dosa 1974, till ABC80:s 32 Kbyte interminne 1981 och min bärbara Dell idag med 2 GByte (65000 ggr mer minne än ABC80), från 1981 års dubbelsidiga 5.25" floppydiskett på 320 Kbyte, till dagens hårddiskar på minst 300 GByte (1 miljon ggr högre lagringskapacitet).

För DATABITEN har dock hårdvara bara varit viktiga verktyg och inriktningen har istället varit programutveckling och stöd till andra programutvecklare.

Under samma tid har programmeringstekniken gått från assembler och Basic till strukturerad och typsäker programmering inspirerad av Algol och Pascal, modulariserad programmering i Modula-2:s anda, objektorienterad programmering i olika varianter som SmallTalk, C++, Object Pascal och Java, komponentbaserad programmering enligt Visual Basic och Delphi och slutligen klass/interface-baserad programmering enligt COM, Java, .NET, C# och senare versioner av Delphi.

DATABITENs fokus har varit på utvecklingsverktyg och programbibliotek – aldrig på färdiga programsystem för slutanvändare. De första åren fram till 1984 sålde vi enbart egna verktyg och toolboxar till ABC, Metric 85 och CP/M. En specialitet var programbibliotek för diagram- och datorgrafik. Utvecklingen gjordes i ABC-Basic, Metrics Basic och senare i Pascal (Pascal MT+, JRT Pascal, UCSD Pascal och slutligen Turbo Pascal) samt Modula-2 (Volition UCSD Modula-2, Logitech Modula-2 och senare JPI/TopSpeed Modula-2).

1984 introducerade vi Turbo Pascal och Borland för den svenska publiken. Vår svenska version av Turbo Pascal (Turbo Pascal Plus) blev snabbt en succé och dominerade snart i skolornas undervisning. Förutom vår svenska Turbo Pascal-dokumentation och Plus-toolbox, kompletterade vi Turbo Pascal med egna grafikbibliotek (Turbo Turtle Graphics, Turbo Paint Tools och slutligen MultiGraphics).

Nystartade Borland visade sig inte vara en dagslända utan det formligen vällde fram nya produkter och versioner från Scotts Valley, där Borland hade sitt huvudkontor. Programmeringsverktyg som Turbo Pascal för Mac, Turbo Tutor, Turbo Database Toolbox, Turbo Graphic Toolbox, Turbo Editor Toolbox, Turbo Modula-2, Turbo Basic, Turbo Prolog, Turbo C och Turbo C++, jag har säkert glömt någon. Men Borland gick också ut till en bredare publik med produkter som SideKick (första pop-up programmet), Turbo Lightning (pop-up rättstavning), Eureka (matematikverktyg), Reflex (databas och kalkyl), Quattro Pro (kalkyl), Sprint (ordbehandling), Paradox (databas), dBASE (databas), m fl.

Det föll sig naturligt att DATABITEN också tog upp dessa Borland-produkter i sitt sortiment, även om vi också i fortsättningen satte fokus på produkter för programutveckling. Vi introducerade också utvecklingsverktyg från andra tillverkare som JPI TopSpeed (Modula-2, C/C++ och Pascal), Microsoft, TurboPower, Blaise Computing (toolboxar till Turbo Pascal), för att bara nämna några.

En något annorlunda produkt var Mångfald, vår svenska version av TaskView/OmniView från SunnyHill Software i USA. Mångfald var ett multitaskingsystem som las ovanpå DOS och gjorde det möjligt att köra upp till 10 vanliga DOS-program samtidigt. Vi kallade det en "kanalväljare för DOS". Till Mångfald sålde vi också ett programbibliotek för Turbo Pascal och Turbo C, som gjorde det möjligt att styra Mångfald programmässigt och integrera multi-taskingstöd i egna produkter. Det kanske inte låter så märkvärdigt idag, när vi dagligen startar och kör flera program samtidigt under Windows, men i slutet på 80-talet var detta en nyhet.

90-talet präglades av övergången från DOS till Windows och första fasen av Internet-revolutionen. För Borland blev det några tuffa år i decenniets början, när DOS-baserade storsäljare plötsligt föll som stenar. Man var sent ut med Windowsversioner och tappade marknad, men 1995 introducerades Delphi och Borland fick nytt liv. Några år senare kom JBuilder, som snabbt erövrade Java-marknaden och C++Builder – C++ motsvarigheten till Delphi. DATABITEN var inte sen att haka på Delphi-tåget med svenska Plus-handböcker (till slut på över 1500 sidor), Visual Plus-toolbox, Delphi-support och en expanderande kursverksamhet med Delphi Grundkurs (tillsammans med Staffan Wictorin), Avancerad Programmering, Databasutveckling och slutligen Webbutveckling.

När vi passerar sekelskiftet ser vi nya trender som växer sig starkare – mycket cirklar kring Internet och webbaserad programvara, men också en breddning från PC-program till programvara för mobila enheter, multimediaenheter, kameror, ja snart finns det programmerbara datorchips i snart sagt varje pryl. Windows, Windows CF, Linux, .NET, Java, relationsdatabaser, objektdatabaser och webben är några av de områden vi idag som programutvecklare bör känna till.

I vårt "museum" har vi lagt ut några dokument på PDF-format från våra 25 år – bl a vår första programkatalog från 1981, första svenska Turbo Pascal Plus-handboken från 1984 och vår Delphi-presentation från 1995.

 

Borland i omvandling

Som du säkert redan har hört, har Borland beslutat sig för att omstrukturera verksamheten. Delphi ska nu tillsammans med övriga utvecklingsverktyg (C++Builder, JBuilder) och InterBase knoppas av i ett eget bolag (arbetsnamnet "DevCo") med nya externa ägare. I dagsläget vet vi inte vem eller vilka som kommer ta över rodret. För att förbereda försäljningen pågår just nu en omstrukturering internt inom Borland där utvecklingsverktygen har fått en egen ledning och avdelats personal (Developer Tools Group) som är tänkta att följa med över till "DevCo".

Delphi är idag det utan tvekan bästa utvecklingsverktyget för Windows. Baserat på ett bra programmeringsspråk och ett väldesignat program- och komponentbibliotek har Delphi kunnat utvecklas och med lätthet absorbera nya tekniker (COM, interfacebaserad programmering, webbprogrammering, databasprogrammering, etc.) och områden (Win16,Win32, Linux, .NET) utan konvulsioner. Bakåtkompatibiliteten har varit enastående.

Tekniskt sett finns inga hinder för Delphi att fortsätta på denna lyckosamma väg av gradvisa förbättringar och införliva stöd för .NET 2.0 och 3.0 (.NET 3.0 Framework är numera det officiella namnet på WinFX inkl Avalon/WPF, etc), Win64, nya teknologier för databaser, webb och mobila enheter, etc. Men till detta behövs finansiella resurser och framför allt en förstärkning av utvecklingsteamen med fler utvecklare. Tyvärr har utvecklingsteamen inom Borland lidit brist på båda varorna under lång tid - en stor del av intäkterna från försäljningen av utvecklingsverktyg har Borland istället använt till att försörja en intern byråkratisk apparat och spenderats på mer eller mindre lyckade företagsförvärv.

Jag hoppas verkligen att "DevCo" blir en nytändning och att de nya ägarna sätter utvecklingsverktygen i centrum. Man har redan presenterat mycket ambitiösa och lovande färdplaner för Delphi, C++Builder och JBuilder och jag håller tummarna för att man orkar leva upp till målsättningarna. Jag hade väl helst önskat att utvecklingsverktygen fått behålla det välkända Borland-namnet och att "rest-Borland" istället skaffat sig ett annat namn (varför inte "Inprise"), men så blir det alltså inte.

 

DATABITEN - ny färdriktning

Sedan introduktionen av Turbo Pascal för 22 år sedan, har DATABITEN kombinerat rollerna som utvecklare och återförsäljare, men jag känner att nu är det dags att byta inriktning och åter prioritera och fokusera på egen programutveckling. Framför allt är det ett personligt val för att få mer tid till egna projekt, till vidareutbildning och "lek" med nya teknologier. Men jag tror också att marknaden är mogen att gå över till ett prenumerationssystem för utvecklingsverktyg. Microsoft har med framgång använt sig av detta (MSDN) under många år och jag tror att "DevCo" också så småningom inser att det är rätt väg att gå. Återförsäljarens roll kommer gradvis att minska, när programvaran finns att hämta på nätet.

DATABITEN upphör därför med all försäljning av extern programvara (Borland, Microsoft, Woll2Woll, Steema, AToZed, etc), men fortsätter med utveckling och försäljning av egna produkter som Visual Plus Toolbox till Delphi, C++Builder och C#, tillsammans med försäljning av vårt svenska kursmaterial till Delphi. Vår plats är fortfarande bland utvecklarna, men med fokus på egna produkter. Framtiden får utvisa hur den egna produktportföljen kommer att utvecklas.

Praktiska frågor Kontoret kommer i fortsättningen inte har någon fast telefontid, utan säkraste sättet att nå oss är via epost. Telefonnumret 026-256493 upphör efter midsommar och kvar blir vårt 08-nummer (08-50164930), men som sagt det kommer inte att finnas några fasta telefontider, så bäst är att maila.

Slutligen – ett stort tack till alla kunder och samarbetspartners för de gångna åren! Vi kommer säkerligen att mötas också framöver.

Nu är det dags för fotboll och sommar!

/Lars Gustafsson

 


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post