DBReader Extra
 

Videopresentationer

Format:Windows Media Video 9 (WMV) och Adobe Flash (Flash)

Presentationerna ser bäst ut om du visar dem i originalstorlek.

Videopresentation Ca speltid Originalstorlek

Format

1. Standardinstallation under Windows Vista 4 min 800x600 WMV Flash
2. Översikt DBReader efter installationen 4 min 800x600 WMV Flash
3. Installation och aktivering av Delphi-kurs 5 min 800x600 WMV Flash
4. Installation som administratör under Windows XP 5 min 800x600 WMV Flash
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post