bandbjul.gif (19314 bytes)

DBReader 2.0
 

DBReader 2.0 är vårt verktyg för att hantera självstudiekurser på PDF-format, PDF-dokumentationer, installation av Visual Plus-toolboxen samt tillhörande exempel. DBReader 2.0 är baserad på vår tidigare programversion, DBKurs, och får därför direkt debutera som version 2! Jämfört med DBKurs, innehåller DBReader en rad nyheter och ett förbättrat användargränssnitt. DBReader fungerar nu inte bara med PDF-kurser, utan är ett mer generellt verktyg för att installera, uppdatera och arbeta med såväl PDF-dokumentationer och programexempel, som installation av tillhörande programvara. T ex installeras vår nya Visual Plus 12 Toolbox med hjälp av DBReader.

DBReader har ett integrerat stöd för att hantera uppdateringar av såväl DBReader själv, som produkter som installeras via DBReader. DBReader har dessutom en inbyggd webbläsare med länkar till ytterligare information, exempel, livedokumentationer, m m. 

DBReader 2.0 är gratis och innehåller efter installationen, förutom en dokumentation över alla finesser i DBReader också "aptitretare" från DATABITENs Delphi-kurser. Användarvillkoren är enkla - du måste hämta och installerar DBReader via länken nedan och får inte skicka installationsfilen vidare. Detta för att garantera att endast senaste version installeras.


DBReader programvara

DBReader2.0sve.msi ver 2.0 december 2010

Vi rekommenderar att du hämtar och installarerar DBReader under ditt vanliga användarkonto. Du behöver alltså inte först logga in som administratör.

Efter installationen kan DBReader uppdatera sig självt till nyare versioner, dock endast så länge dessa är av samma huvudversion (för närvarande version 2).
Du behöver alltså inte manuellt ominstallera med DBReaders installationsprogram för att hålla dig uppdaterat till senaste version 2.x, såvida du inte vill göra en total nyinstallation.

Systemkrav

Installationsprogram och DBReader programvara fungerar med och kräver

Senaste versioner av Internet Explorer och Adobe Reader eller Acrobat rekommenderas!

Adobe Acrobat och Reader måste vara inställda för "Visa PDF i webbläsare" under Redigera | Inställningar | Internet, i annat fall får du ett felmeddelande när DBReader startas.
"Visa PDF i webbläsare" är standardinställningen i Acrobat/Reader, så har du inte modifierat standardinställningarna behöver du inte heller göra något.

Klicka här för att hämta Adobe Reader.

Licensvillkor

Här kan du läsa våra fullständiga användarvillkor för DBReader på PDF-format.

Dokumentation

Här kan du läsa/hämta DBReaders dokumentation på PDF-format (samma dokumentation installeras också tillsammans med DBReader).

Videopresentationer

Klicka här för ett antal videopresentationer som visar installation och användning av DBReader.

Hämta produkter manuellt

Om du har problem med att ladda ner PDF-dokumentationer, exempel och programvara inifrån DBReader, t ex på grund av restriktiva Internet-inställningar eller kopplingar via proxy servrar, kan du hämta alla filer själv och spara dem i de lokala filkataloger där de hör hemma. Här hittar du länkar till filer och detaljbeskrivningar:

Manuell hämtning av Delphi PDF-kurser och handböcker[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post